• Rekrutacja

    • Rekrutacja 2023/2024  

        

      

      

      

     Rekrutacja 2022/2023 

      

     Uprzejmie informujemy, że w najbliższą środę 16.03.2022 o godzinie 19.30 odbędzie się spotkanie informacyjne on-line dla wszystkich rodziców dzieci kandydujących do klasy IV sportowej z elementami wioślarstwa, którzy nie mogli uczestniczyć spotkaniu informacyjnym zorganizowanym w poprzednim terminie. Serdecznie zapraszamy.

     Link do spotkania: https://meet.google.com/oht-wazj-mqk

        Dokumenty dla kandydatów do klas sportowych (do pobrania): 

     Wniosek_sport_(7).docx_j.n..docx

     Termin próby sprawnościowej: 2.04.2022 (sobota) godzina 10.00

     UWAGA!

     Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

      

     Wszystkie informacje o klasie oraz na temat procedur przyjęcia znajdziecie Państwo w zakładce: Rekrutacja - oddziały sportowe
      

     Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas trzecich, kandydatów do klasy IV sportowej w roku szkolnym 2022/2023.


     Poniedziałek 7.03.2022 - godzina 19.00 - spotkanie on-line

     Link do spotkania: https://liblink.pl/CaQwTuk5Ue

      

     Rozpoczynamy rekrutację do IV klasy sportowej z elementami wioślarstwa w roku szkolnym 2022/2023

     Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich do naszej IV klasy sportowej z elementami wioślarstwa. Wszystkie informacje o klasie oraz na temat procedur przyjęcia znajdziecie Państwo w zakładce: Rekrutacja - oddziały sportowe

     Plakat_klasy_sportowe_2022-2023_nabory_.pdf

     PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY IV SPORTOWEJ

     HARMONOGRAM_SPORT_KLASY_IV_22_23_.DOC

     Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Rekrutacja - oddziały sportowe

      

      

      

     _____________________________________________________________________________________________________

      2021/2022

     Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I

     Szanowni Rodzice

     02.03.2021 r. o godz. 13:00 rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I.

     Poniżej zamieszczamy harmonogram oraz kryteria rekrutacji.

     Oddział przedszkolny:

     Strona do rekrutacji:

     www.przedszkola.edukacja.warszawa.pl

     harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_(2).doc

     kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_0(2).doc

     kryterium_dochodowe_(1).doc

      

     I klasa:

     Strona do rekrutacji:

     www.podstawowe.edukacja.warszawa.pl

     http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/22796_zasady-przyjec-do-klas-i-w-szkolach

     harmonogram_rekrutacji_do_klas_pierwszych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2021_2021.doc

     kryteria_rekrutacji_do_klas_pierwszych_w_szkolach_podstawowych_(1).docx

      

     Powyższe informacje dostępne są również na stronie Biura Edukacji.

     Link do strony: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

      

      

      


     ___________________________________

     Rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych

     Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

     18 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl  udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznym,

     Zgodnie z harmonogramem od 25 maja Kandydaci do klas VII dwujęzycznych wypełniają w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

     Wydrukowany i podpisany wniosek Kandydaci muszą złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

     W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku Kandydaci będą mogli skorzystać z dwóch sposobów składania wniosku i dokumentów:

     1.      Wysłanie skanu/zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół  będzie można znaleźć w systemie, na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel. 

     2.      Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Bardzo prosimy o zachowanie zaostrzonych reguł sanitarnych:  dezynfekcja rąk po wejściu do budynku,  ograniczenie kontaktu z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje dla Kandydatów i ich rodziców będą udzielane wyłącznie telefonicznie i mailowo.

     dniu 5 czerwca kandydaci zgłaszają się na sprawdzian uzdolnień kierunkowych (stan na chwilę obecną, MEN nie zawiesił przepisów o przeprowadzeniu sprawdziany, wciąż czekamy na zajęcie stanowiska w tej sprawie), do szkoły pierwszego wyboru.

     UWAGA! W celu zwiększenia bezpieczeństwa Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do M  zgłoszą się do szkoły o godzinie 8.30.

     Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od N do Ż zgłoszą się do  szkoły o godzinie 9.30

     COVID_RODZICE_Wszystko_o_sprawdzianie_kompetencji_jezykowych-_dla_Rodzicow-_prezentacja_2019-202.pdf

     W załączeniu harmonogram Kandydata uwzględniający informacje, o których mowa powyżej.

     Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2020/2021:

     http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/22032_informacja-dla 

     Próba sprawnościowa dla kandydatów do klas sportowych z elementami wioślarstwa 2020/2021

      

      

     Próba dla kandydatów do klasy IV

     Ocena warunków fizycznych:

      

     • Pomiar wzrostu
     • Pomiar masy ciała (waga)

      

     Próba sprawnościowa – ocena punktowa wg. punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej ( MTSF) dla chłopców i dziewcząt w wieku zgodnie z wiekiem uczestników:

      

     • bieg na dystansie 50 m (Zarządzeniem Dyrektora SP 397, bieg - 50 m zostaje w tym roku odwołany)
     • zwis na ugiętych rękach
     • siady z leżenia
     • skok w dal z miejsca
     • bieg 4x10m
     • gibkość – skłon tułowia
     •  

     Bieg 50 m - próba szybkości biegowej:
     a) wykonanie 
     Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety. 
     b) pomiar 
     Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. 

      

     Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków: 
     a) wykonanie 
     Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem. 
     b) pomiar 
     Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.

      

     Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha: 
     a) wykonanie 
     Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. 
     b) pomiar 
     Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

      

     Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg): 
     a) wykonanie 
     Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac. 
     b) pomiar 
     Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.

     Bieg zwinnościowy (4 x 10m): 
     a) wykonanie 
     Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek (wym. 5cm x 5cm x 5cm), po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. 
     b) pomiar 
     Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. 
     c) uwagi 
     Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.

      

     Skłon tułowia w przód - próba gibkości: 
     a) wykonanie 
     Badany staje na taborecie tak , aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy złączone, nogi proste w kolanach - z tej pozycji wykonuje skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi taboretu - utrzymanie tej pozycji przez 2 s.
     b) pomiar
     Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm.    

        

      

                 

      

      

     Próba dla kandydatów do klasy VI

      

      

     Ocena warunków fizycznych:

      

     • Pomiar wysokości ciała
     • Pomiar masy ciała

      

     1. Test  Coopera.

     (Uwaga, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, zadanie to zostało zarządzeniem Dyrektora SP 397 odwołane!)

     Próba biegowa  12-minutowa  powinna  odbywać  się  na  miękkiej  nawierzchni,

     najlepiej na tartanie na  stadionie lekkoatletycznym. 

     Pokonany przez biegacza dystans uznawany jest za miarę wytrzymałości.

     Dokładna ocena wytrzymałości odczytywana jest z tabeli odpowiednio do wieku.

      

     2. Podciąganie do drążka w leżeniu  tyłem.

     Z pozycji wyjściowej podciąganie aż do pełnego  ugięcia ramion. Podczas  wykonywania próby, następuje  wyprost ciała tak,  aby staw skokowy,  biodrowy i ramienny  stanowiły  jedną  linie. Nogi wyprostowane  podparte  na  piętach.   Powrót  do  pozycji wyjściowej. Ćwiczący wykonuje maksymalną ilość powtórzeń bez  przerwy.

      

     3. Skłony tułowia  z  leżenia tyłem.  

     Badany leży  na  macie z  rozstawionymi  na  szerokość 30  cm stopami i kolanami ugiętymi  pod kątem prostym. Ręce  splecione na karku. Na  sygnał ”start”  badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej dotykając plecami maty. Ćwiczenie trwa 30 sekund, a prowadzący liczy prawidłowe powtórzenia wykonane w tym czasie.

      

     4. Skłony tułowia  z leżenia  przodem

     Ćwiczący leży  przodem na  skrzyni  (skrzynia na  wysokości bioder 80  – 100 cm)  z wyprostowanymi  i złączonymi nogami.  Ręce na  karku, tułów maksymalnie opuszczony w dół. Wyprosty tułowia do pozycji poziomej i skłony w przód wykonuje się bez przerw.

      

     5. Wejście na stopień przez 1’  

     W ciągu podanego czasu badany wchodzi  na   stopień. Badany stawia swą lewą stopę na  stopniu, dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym  wyproście w stawach  kolanowych         i biodrowym.  Następnie stawia  lewą stopę na podłodze, a prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.

      

      

     _________________________________________________

      

      

      

     Próba sprawnościowa dla kandydatów do klas sportowych

     z elementami wioślarstwa w roku szkolnym 2020/2021

      

      

     Uprzejmie informujemy, że próba sprawnościowa dla kandydatów do klasy sportowej z elementami wioslarstwa, w roku szkolnym 2020/2021, odbędzie się w naszej szkole w następujących terminach:

      

     KLASY III (kandydaci do klasy IV)

     4.06.2020 (czwartek)  godzina  17.00

      

     KLASY V (kandydaci do klasy VI)

     4.06.2020 (czwartek) godzina 18.15

      

     Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią prosimy o przyjście uczniów w stroju sportowym (bez konieczności przebierania)

      

     UWAGA! Przed przystąpieniem kandydata do próby sprawnościowej należy dostarczyć do szkoły, podpisany przez oboje rodziców/opiekunów wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego oraz oświadczenie w sprawie covid 19. Dokumenty można przekazać osobiście lub drogą mailową (skan).

      

     Dokumenty dla kandydatów do klas sportowych (do pobrania): Wniosek_sport.docx

     ______________________________________________________________________________________________________

     Nabory do klas sportowych z elementami wioślarstwa w roku szkolnym 2020/2021

     Serdecznie zapraszamy wszystkich ambitnych i sprawnych uczniów  klas III i V do naszych elitarnych klas sportowych z elementami wioślarstwa!

     W roku szkolnym 2020/2021 zamierzamy utworzyć klasy sportowe na poziomie klas czwartych i szóstych.

     Zapewniamy:

     • Wszechstronne zajęcia sportowe

     Zespołowe gry sportowe

     - pilka nożna

     - koszykówka

     - piłka ręczna

     - siatkówka

     - unihokej

     Pływanie

     Lekka atletyka

     Wioślarstwo

     oraz wiele innych…

     • Zapoznanie z elitarną, piękną dyscypliną sportu - wioślarstwem
     • Opiekę doświadczonej, wykwalifikowanej kadry trenerskiej, wychowawców wielu znanych sportowców, m.in. medalistów Igrzysk Olimpijskich
     • Atrakcyjne zajęcia m.in.na pełnowymiarowej hali sportowej, basenie pływackim oraz obiektach przystani wioślarskiej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2
     • Udział w zawodach sportowych, turniejach i regatach wioślarskich
     • Wiele atrakcji i brak nudy J

     Pójdź w ślady Mistrzów !

     Absolwentami naszych klas sportowych są między innymi:

      

     Kajetan Broniewski – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich

     Robert Sycz – dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, dwukrotny 

                             Mistrz Świata

     Kamila Skolimowska – złota medalistka Igrzysk Olimpijskich

     Agnieszka Kobus -Zawojska – brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich,   

                                                       Mistrzyni Świata i Mistrzyni Europy

     Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak – dwukrotna młodzieżowa Mistrzyni Świata

     I wielu, wielu innych.

      

     Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt z sekretariatem szkoły i zgłaszanie kandydatów osobiście lub drogą mailową na adres:

     sekretariatsp397@wp.pl  lub sp397@edu.um.warszawa.pl

      

     Dla kandydatów , z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii,  w pierwszej połowie czerwca planowane jest przeprowadzenie prostej próby sprawnościowej. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne,     o konkretnym terminie kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie oraz komunikatem na stronie internetowej szkoły.

     Nasza elitarna,

     jedyna w Warszawie

     klasa sportowa z elementami wioślarstwa,

     to doskonała propozycja

     właśnie dla ciebie !!!

      

     Poniżej znajduje się wniosek do pobrania.

     Wniosek_sport.docx

      


      

     WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I

     Szanowni Państwo

     uprzejmie informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych.

     Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

     Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00. Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych. Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe szkoły. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

     Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

      

     W załączeniu publikujemy NOWY harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, który jest dostępny także na stronie Biura Edukacji:

      

     nowy_harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na(1).doc

      

     Procedura_odwolawcza_(1).pdf

      

     ______________________________________________________________________________________________________

      

     ZMIANA W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH

     Wydłużono termin składania/przesyłania wniosków o przyjęcie do klas IV sportowych.

     Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres szkoły do 18 maja br. tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

     nowy_harmonogram_rekrutacji_do_klas_iv_sportowych_w_szkolach_podstawowych_w_roku_szkolnym_2020-2.pdf

      

     _______________________________________________________________________________________________

      

     REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH IV ORAZ VI

     Szanowni Państwo

     w związku z ustalonym na 23-27 marca terminem  składania dokumentów w rekrutacji do klas sportowych IV i VI rodzice mogą przesłać na adres szkoły skan wniosku i dokumentów (m.in. orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia - wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły/oddziału). 

     Ewentualne zmiany dotyczące harmonogramu rekrutacji do klas IV i VI sportowych - w tym zmiana terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do tych klas - są uzależnione od decyzji i  komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

     _____________________________________________________________________________________________________

     REKRUTACJA DO ODDZAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLAS I

     Szanowni Państwo

     w związku z sytuacją panującą w kraju prosimy o składanie wniosków tylko w wersji elektronicznej w postaci scanów lub zdjęć na obydwa adresy mailowe; sekretariatsp397@wp.pl i sp397@edu.um.warszawa.pl

     Jeżeli nie mają Państwo możliwości przesłania dokumentów w ww. sposób prosimy włożyć dokumenty w kopertę i zostawić w specjalnie do tego przygotowanym pojemniku. 

      

     ___________________________________________________________________________________________________

     ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLAS I

      

     W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zaleca się:
      
     1.      Udostępnienie środków antyseptycznych przy wejściu do przedszkola/szkoły oraz punktu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych.
     2.      Zachowanie bezpiecznej odległość (1-1,5 metra) pomiędzy pracownikiem a interesantem np. poprzez dostawienie dodatkowego biurka od strony interesanta.
     3.      Udostepnienie pracownikom rękawiczek ochronnych.
     4.      Przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria w zamkniętych kopertach.
     5.      Przygotowanie pojemników, do których interesanci będą składali wnioski.
     6.      Na potwierdzenie złożenia wniosku wydawanie druku o treści:
      
     Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dnia od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów - kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

      

     7.    Zwiększenie częstotliwości odkażania środkami dezynfekującymi.

     W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

      
     ,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”
      
     na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.
     W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.
     W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.

      

      

      

      

     REKRUTACJA DO KLASY IV SPORTOWEJ

     Szanowni Rodzice

     w dniach od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IV sportowej. Wniosek można przesłać również drogą elektroniczną na adres: sekretariatsp397@wp.pl

     Uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas sportowych zapraszamy na próbę sprawności fizycznej która odbędzie się w dniu 4 kwietnia (sobota) o godzinie 10:00. Uczestnik powinien posiadać ze sobą legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców na udział w próbie i strój sportowy.

     Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie do sekretariatu chęci udziału w próbie do dnia 3 kwietnia do godz. 16:00.

      

      

      

     REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLEGO I KLAS PIERWSZYCH 

     NA ROK SZKOLNY 2020/21

     Szanowni Państwo

     3 marca 2020 o godz. 13:00 rusza rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji wniosków o przyjęcie. 

     Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji zamieszczonymi poniżej.

     Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

      

     Rekrutacja do klas pierwszych:

      

     Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie Biura Edukacji:

     http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

     http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

      

      

      

     __________________________________________________________________________________________________

     Informacje dotyczące klasy VII dwujęzycznej

     w Szkole Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

     na rok szkolny 2019/2020

     Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania (w naszej szkole: język angielski).

     W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęćobejmujących język polski, część historii (dotyczącą historii Polski) i część geografii(dotyczącą geografii Polski), w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii (odnoszącą się do geografiiogólnej). Warunkiem przyjęcia do klasy VII dwujęzycznej będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych.

     Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem angielskim będą uczyli się języka angielskiego w wymiarze 5 godzin w tygodniu w podziale na grupy o zbliżonym poziomie biegłości. Będą uczyli sie także drugiego języka obcego :do wyboru - j. hiszpańskiego lub j. niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie będą  korzystać z nowoczesnych   technologii i metod wspierających wszechstronną naukę języka.

     Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem angielskim będą uczestniczyć w wieluwydarzeniach związanych z kulturą i historią krajów anglojęzycznych zarówno na terenieszkoły, jak miasta i województwa.

     W klasach dwujęzycznych, oprócz 5 godzin języka angielskiego, uczniowie będą zdobywać wiedzę z co najmniej dwóch innych przedmiotów prowadzonych również w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne polega na wykorzystaniu, w trakcie wprowadzania pojęć, dwóch języków. Dzięki temu młodzież ma szansę korzystać z języka obcego w różnych kontekstach, łączyć, przetwarzać i wykorzystywać umiejętności nabyte podczas lekcji języka angielskiego w czasie trwania innych zajęć lekcyjnych.

     Atutem nauki w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim w naszej szkole jest nabywanie kompetencji komunikacyjnych, lingwistycznych, socjolingwistycznych, pragmatycznych oraz międzykulturowych.

     Uczniowie mają możliwość realizować swoje pasje językowe na zajęciach dodatkowych.

     Oferujemy zajęcia przygotowujące do olimpiad, konkursów, sprawdzianów wewnętrznych oraz egzaminów zewnętrznych.

     Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny

     2019/2020zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

     • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245);
     • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610);
     • Uchwały Nr XLI/1062/2017Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1645

      

     Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe:

     1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

     1) otrzymał promocję do klasy VII;

     2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

     2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

     2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:

     a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

     b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

     c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

     d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

     e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

     3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów.

     3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

     1) wielodzietność rodziny kandydata;

     2) niepełnosprawność kandydata;

     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

     4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.

     Od 13.05.2019 r. Kandydaci mają możliwość zapoznania się w systemie z ofertą szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

     System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

     www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

     UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

      od 20.05 do 3.06 do godz. 15.00  Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów i

     do 04.06.19 do godz. 15.00 Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** oraz oświadczenie, uczniem, której szkoły jest kandydat, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

     Uwaga!

     1.W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

     2. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

      

     06.06 godz .9.00 Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

     Uwaga!

     Tylko szkoła podstawowa pierwszego wyboru może wpisać w systemie  wynik kandydata ze sprawdzianu predyspozycji językowych

      

      

     REKRUTACJA DO NASZEJ SZKOŁY


      

     Rozpoczynamy rekrutację do odziału przedszkolnego,
     klas pierwszych, czwartych i siódmych
     na rok szkolny 2019/2020.

      

     Szanowni Państwo,

     Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej zaprasza 

     na dzień otwarty 25 lutego 2019r. godzina 17.30

     rodziców i uczniów klas III  do klas ogólnodostępnych i o profilu ogólnowioślarskim

      oraz klas VI  do klas ogólnodostępnych, sportowej o profilu wioslarskim oraz do klasy dwujęzycznej.

      

     Zapraszamy także kandydatów do klasy "0" i pierwszej

     na dzień otwarty 26 lutego 2019r. godzina 17.30.

      

     Naszym atutem jest nauka w szkole, która oferuje wiele ciekawych zajęć

     oraz dużo wolnej przestrzeni podczas przerw.

      

     ZAPRASZAMY !!

      

     Szczegółowe informacje na temat harmonogramu znajdują się na stronie Biura Edukacji

     www.edukacja.warszawa.pl

      

     Szanowni Rodzice,

     istnieje możliwość przyjęcia – na wniosek Rodziców - uczniów obecnych klas III i VI  szkół podstawowych

     do szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum, 

      

     Poniżej znajdziecie Państwo potrzebne informacje i dokumenty:

      

     Informacja_dla_rodzicow_uczniow_klas_III_i_VI.pdf

     art._205_-_procedura.pdf

     rekrutacja_-_wniosek_rodzica_w_sprawie_przeniesienia_dziecka.pdf

      

                           

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych