• Oddziały sportowe

    •  

     Informacje dotyczące bezpiecznego pobytu kandydatów do klas sportowych w SP 397 podczas próby sprawnościowej.

     Uprzejmie informujemy, że podczas trwania próby sprawnościowej dla kandydatów do klas sportowych, obowiązują wytyczne w sprawie bezpieczeństwa uczniów, dotyczące zagrożenia Covid-19.

     Informujemy, że podczas testów sprawnościowych:

     1. Przeprowadzający testy i obsługa będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.
     2. Przy wejściu do budynku / wyjściu korzystamy z płynu dezynfekującego,  umieszczonego w dozownikach, w oznaczonych miejscach
     3. Sprzęt (przyrządy i przybory) używany przez kandydatów będzie   dezynfekowany po każdorazowym użyciu.
     4. Kandydaci przystępują do próby sprawnościowej wyłącznie posiadając   podpisany przez oboje rodziców/opiekunów wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego, zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do testu kwalifikującego do klasy sportowej oraz oświadczenie w sprawie Covid 19 (zamieszczony na stronie internetowej szkoły)
     5. Przy wejściu do budynku kandydatom będzie mierzona temperatura (temperatura powyżej 37,5 spowoduje niewpuszczenie do budynku szkoły)
     6. Zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez rodziców, kandydaci przystępujący do próby sprawnościowej są zdrowi i nie mieli kontaktu z osobami zarażonymi covid-19. Gdyby stan ten się zmienił, rodzice mają obowiązek o tym poinformować prowadzących testy.
     7. Podczas testów przeprowadzony będzie przez pielęgniarkę pomiar wzrostu i masy ciała. Jeśli rodzice nie życzą sobie przeprowadzenia tego pomiaru, uprzejmie prosimy o przekazanie tych danych na piśmie z podaniem imienia i nazwiska dziecka. Dziecko powinno mieć taki zapis ze sobą. W przeciwnym razie pomiar zostanie przeprowadzony.
     8. Rodzice przyprowadzają dzieci do „części wspólnej”, przekazują je trenerom/obsłudze i opuszczają budynek szkoły. Po przeprowadzonym sprawdzianie odbierają dzieci osobiście z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa (pojedynczo, z zastosowaniem odpowiedniej odległości)
     9. Na przeprowadzenie prób przewidujemy ok. 50 minut.

                                                                             Uwaga
            Przeprowadzenie testu biegowego (bieg na 50m) będzie uzależnione od warunków               atmosferycznych. W przypadku złej pogody, próba ta może zostać odwołana.

                                                                                     

     PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA DLA KANDYDATÓW DO KLAS SPORTOWYCH Z ELEMENTAMI WIOŚLARSTWA 2021/2022 ODBĘDZIE SIĘ 8.05.2021 r. (SOBOTA) O GODZ. 10:00

      

      

      

     Próba dla kandydatów do klasy IV

      

     Ocena warunków fizycznych:

     • Pomiar wzrostu
     • Pomiar masy ciała (waga)

     Próba sprawnościowa – ocena punktowa wg. punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej ( MTSF) dla chłopców i dziewcząt w wieku zgodnie z wiekiem uczestników:

     • bieg na dystansie 50 m 
     • zwis na ugiętych rękach
     • siady z leżenia
     • skok w dal z miejsca
     • bieg 4x10m
     • gibkość – skłon tułowia

     Bieg 50 m - próba szybkości biegowej:
     a) wykonanie 
     Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety. 
     b) pomiar 
     Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. 

      

     Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków: 
     a) wykonanie 
     Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem. 
     b) pomiar 
     Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.

      

     Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha: 
     a) wykonanie 
     Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. 
     b) pomiar 
     Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

      

     Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg): 
     a) wykonanie 
     Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac. 
     b) pomiar 
     Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.

     Bieg zwinnościowy (4 x 10m): 
     a) wykonanie 
     Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek (wym. 5cm x 5cm x 5cm), po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. 
     b) pomiar 
     Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. 
     c) uwagi 
     Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.

      

     Skłon tułowia w przód - próba gibkości: 
     a) wykonanie 
     Badany staje na taborecie tak , aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy złączone, nogi proste w kolanach - z tej pozycji wykonuje skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi taboretu - utrzymanie tej pozycji przez 2 s.
     b) pomiar
     Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm.    

        

      

      

     UWAGA - WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ JEST DOBRY STAN ZDROWIA KANDYDATA

     Serdecznie zapraszamy wszystkich ambitnych i sprawnych uczniów  klas III do naszych elitarnych klas sportowych z elementami wioślarstwa!

     Zapewniamy:

     • Wszechstronne zajęcia sportowe

     Zespołowe gry sportowe

     - pilka nożna

     - koszykówka

     - piłka ręczna

     - siatkówka

     - unihokej

     Pływanie

     Lekka atletyka

     Wioślarstwo

     oraz wiele innych…

     • Zapoznanie z elitarną, piękną dyscypliną sportu - wioślarstwem
     • Opiekę doświadczonej, wykwalifikowanej kadry trenerskiej, wychowawców wielu znanych sportowców, m.in. medalistów Igrzysk Olimpijskich
     • Atrakcyjne zajęcia m.in.na pełnowymiarowej hali sportowej, basenie pływackim oraz obiektach przystani wioślarskiej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2
     • Udział w zawodach sportowych, turniejach i regatach wioślarskich
     • Wiele atrakcji i brak nudy 

     Pójdź w ślady Mistrzów !

     Absolwentami naszych klas sportowych są między innymi:

      

     Kajetan Broniewski – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich

     Robert Sycz – dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, dwukrotny 

                             Mistrz Świata

     Kamila Skolimowska – złota medalistka Igrzysk Olimpijskich

     Agnieszka Kobus -Zawojska – brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich,   

                                                       Mistrzyni Świata i Mistrzyni Europy

     Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak – dwukrotna młodzieżowa Mistrzyni Świata

     Wiktoria Kalinowska - wicemistrzyni Europy Juniorów

     I wielu, wielu innych.

      

     Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt z sekretariatem szkoły i zgłaszanie kandydatów osobiście lub drogą mailową na adres:

     sekretariatsp397@wp.pl  lub sp397@edu.um.warszawa.pl

      

     Wniosek_sport(1).docx

      ________________________________________________________________________________________________________

     Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

     Rozpoczynamy nabór do klasy czwartej - sportowej, w roku szkolnym 2021/2022 

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 397 zaprasza rodziców na spotkanie informacyjne . Spotkanie odbędzie się online we wtorek 23 lutego o godz. 17.30.

      Klasa_IV_-_sportowa__sp_397.pdf

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG
 • Galeria zdjęć

   brak danych