Nawigacja

 • Zwrot podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej

  Oddawanie podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej
  w roku szkolnym 2019/2020

   

  1. Każdy uczeń ma obowiązek razem z rodzicem sprawdzić stan podręczników i przygotować do oddania taki sam komplet, jaki wypożyczył ze szkoły. Za komplet uważa się podręcznik wraz z płytami CD (przypominamy, że jeśli ktoś wypożyczył podręcznik bez płyty CD to ten fakt został odnotowany w rejestrze komputerowym).
  2. Należy także usunąć z podręczników okładki foliowe oraz różne karteczki, sprawdziany, zakładki itp., które często wkładacie do książek.  Jeśli zaznaczaliście coś w podręczniku ołówkiem, to prosimy delikatnie wymazać to gumką. Prosimy o zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostować pogięte kartki czy skleić rozdarcia.
  3. Jeśli podręcznik lub książka zostały zgubione lub zniszczone (podarte, pobrudzone, zalane płynem itp.), należy wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem ustalić sposób rekompensaty (np. odkupienie podręcznika/książki czy przyniesienie dowolnej książki w zamian za zniszczoną).
  4. Osoba wchodząca do szkoły musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
  5. Przy wejściu do budynku będzie mierzona temperatura.
  6. Przy wejściu do budynku/wyjściu należy skorzystać z płynu dezynfekującego,  umieszczonego w dozownikach, w oznaczonych miejscach (np. na ścianie naprzeciwko wejścia do biblioteki).
  7. W bibliotece mogą przebywać tylko dwie osoby.
  8. Uczeń/rodzic podkłada pod czytnik po kolei każdą książkę, nauczyciel bibliotekarz zaznacza w systemie komputerowym SOWA zwrot książki, po czym uczeń/rodzic odkłada książki w wyznaczone przez nauczyciela bibliotekarza miejsce.
  9. Nauczyciel bibliotekarz informuje o ewentualnych książkach, które jeszcze nie zostały zwrócone.

  Harmonogram zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej:

  - 15.06 (poniedziałek) 10:00 – 13:00: klasa 5a

  - 15.06 (poniedziałek) 13:30 – 16:00: klasa 3a, 3b

  - 16.06 (wtorek) 11:00 – 14:00: klasa 5b

  - 16.06 (wtorek) 14:30 – 17:00: klasa 1a

  - 17.06 (środa) 11:00 – 14:00: klasa 6a

  - 17.06 (środa) 14:30 – 17:00: klasa 1b

  - 18.06 (czwartek) 11:00 – 14:00: klasa 7a

  - 18.06 (czwartek) 14:30 – 17:00: klasa 1c

  - 19.06 (piątek) 10:00 – 13:00: klasa 7b

  - 19.06 (piątek) 13:30 – 16:00: klasa 2a

  - 22.06 (poniedziałek) 10:00 – 13:00: klasa 8a

  - 22.06 (poniedziałek) 13:30 – 16:00: klasa 2b

  - 23.06 (wtorek) 10:00 – 13:00: klasa 8b

  - 23.06 (wtorek) 13:30 – 16:00: klasa 2c

  - 24.06 (środa) 10:00 – 13:00: klasa 8c

  - 24.06 (środa) 13:30 – 16:00: dodatkowy termin dla osób, które nie oddały wszystkich książek.

   

  W związku z panującą sytuacją, bardzo prosimy o zastosowanie się do przedstawionych terminów i wytycznych.

   

 • Informacje dotyczące bezpiecznego pobytu kandydatów do klas sportowych w SP 397 podczas próby sprawnościowej.

  Uprzejmie informujemy, że podczas trwania próby sprawnościowej dla kandydatów do klas sportowych, obowiązują wytyczne w sprawie bezpieczeństwa uczniów, dotyczące zagrożenia Covid-19. Wytyczne te zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

  Informujemy, że podczas testów sprawnościowych:

  1. Przeprowadzający testy i obsługa będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe).
  2. Przy wejściu do budynku / wyjściu korzystamy z płynu dezynfekującego,  umieszczonego w dozownikach, w oznaczonych miejscach
  3. Sprzęt (przyrządy i przybory) używany przez kandydatów będzie   dezynfekowany po każdorazowym użyciu.
  4. Kandydaci przystępują do próby sprawnościowej wyłącznie posiadając   podpisany przez oboje rodziców/opiekunów wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego oraz oświadczenie w sprawie Covid 19 (zamieszczony na stronie internetowej szkoły)
  5. Zgodnie z informacją zamieszczoną w oświadczeniu dla rodziców, przy wejściu do budynku kandydatom będzie mierzona temperatura (temperatura powyżej 37,5 spowoduje niewpuszczenie do budynku szkoły)
  6. Zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez rodziców, kandydaci przystępujący do próby sprawnościowej są zdrowi i nie mieli kontaktu z osobami zarażonymi covid-19. Gdyby stan ten się zmienił, rodzice mają obowiązek o tym poinformować prowadzących testy.
  7. Podczas testów przeprowadzony będzie przez pielęgniarkę pomiar wzrostu i masy ciała. Jeśli rodzice nie życzą sobie przeprowadzenia tego pomiaru, uprzejmie prosimy o przekazanie tych danych na piśmie z podaniem imienia i nazwiska dziecka. Dziecko powinno mieć taki zapis ze sobą. W przeciwnym razie pomiar zostanie przeprowadzony.
  8. Rodzice przyprowadzają dzieci do „części wspólnej”, przekazują je trenerom/obsłudze i opuszczają budynek szkoły. Po przeprowadzonym sprawdzianie odbierają dzieci osobiście z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa (pojedynczo, z zastosowaniem odpowiedniej odległości)
  9. Na przeprowadzenie prób przewidujemy 45 minut.
 • Komunikat dotyczący próby sprawnościowej (klasy IV)

  Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Dyrektora SP 397, test biegowy (50 m) zostaje wycofany z tegorocznego zestawu testów sportowych dla kandydatów do klasy IV sportowej z elementami wioślarstwa. Pozostałe elementy próby sprawnościowej pozostają bez zmian.

   

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka

  1 czerwca, dzień radosny –
  Kwitną kwiatki, to znak wiosny.
  W dniu tak pięknym i wspaniałym,
  Życzę Tobie sercem całym:
  Moc uśmiechu i radości,
  Zdrowia, szczęścia, pomyślności.

  Bądź dzieckiem jak najdłużej,
  Jak dziecko baw się i śmiej,
  kochaj tak jak dziecko
  i serce dziecka zawsze miej!

  Niespodzianka

 • "Książka z okienka" – wyszukaj w katalogu, zamów i odbierz

  Nauka jest ważna, ale równie ważne są chwile spędzone z książką dla przyjemności. Jakiś czas temu zachęcaliśmy do lektury dostępnych za darmo w Internecie książek, bajek, opowiadań. Zaproponowałyśmy również warte uwagi nowości wydawnicze, które można nabyć w księgarniach internetowych w tradycyjnej formie papierowej, jako e-book do czytania na nośnikach elektronicznych i audiobooki do słuchania. W ostatnim czasie w naszej bibliotece pojawiło się kilkadziesiąt nowych książek, które zakupiłyśmy z myślą o naszych czytelnikach i chcemy się nimi z Wami dzielić. Dlatego powstał pomysł "Książka z okienka", polegający na złożeniu "zamówienia" na książkę z naszej biblioteki poprzez wiadomość w e-dzienniku Librus lub na e-maila monika.jankowska@sp397waw.pl Każdy czytelnik może zamówić do 3 książek, nawet kiedy ma już inne książki na swoim koncie. Aby zamówić książkę należy wykonać kilka kroków:

   

  1. Wejść do internetowego katalogu księgozbioru naszej biblioteki: https://warszawa-sp397.sowa.pl/

  2. Wpisać tytuł książki albo nazwisko autora książki, którą chcesz wypożyczyć i wcisnąć Enter - pojawią się wyniki wyszukiwania.

  3. Sprawdzić, czy książka jest dostępna do wypożyczenia - jeśli jest dostępna pojawi się taka informacja w kolorze zielonym.

  4. Jeśli książka jest dostępna i chcesz ją wypożyczyć, napisz w wiadomości w e-dzienniku Librus lub na e-maila monika.jankowska@sp397waw.pl tytuł książki i autora (jeśli jest podany).

   

  Jeśli nie wiesz, którą książkę wypożyczyć - zajrzyj do naszych propozycji: Polecajki oraz do Nowości w naszej bibliotece.

   

  Zamówienia książek prosimy wysyłać do poniedziałku (tj. 1.06.2020). Następnego dnia książki zostaną przygotowane i będą do odbioru przez tzw. okienko po godz. 12:00.


   

  Nauczyciele bibliotekarze  

 • Próba sprawnościowa dla kandydatów do klas sportowych z elementami wioślarstwa

  Próba sprawności dla kandydatów do klasy IV

  Ocena warunków fizycznych:

  • Pomiar wzrostu
  • Pomiar masy ciała (waga)

  Próba sprawnościowa – ocena punktowa wg. punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej ( MTSF) dla chłopców i dziewcząt w wieku zgodnie z wiekiem uczestników:

  • bieg na dystansie 50 m (Zarządzeniem Dyrektora SP 397 próba bieg-50 m zostaje w tym roku odwołana)
  • zwis na ugiętych rękach
  • siady z leżenia
  • skok w dal z miejsca
  • bieg 4x10m
  • gibkość – skłon tułowia

  Bieg 50 m - próba szybkości biegowej:
  a) wykonanie 
  Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety. 
  b) pomiar 
  Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. 

  Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków: 
  a) wykonanie 
  Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem. 
  b) pomiar 
  Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.

  Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha: 
  a) wykonanie 
  Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. 
  b) pomiar 
  Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

  Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg): 
  a) wykonanie 
  Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac. 
  b) pomiar 
  Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.

  Bieg zwinnościowy (4 x 10m): 
  a) wykonanie 
  Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, (wym. 5cm x 5cm x 5cm) lub woreczek gimnastyczny, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek/woreczek (klocek/woreczek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek/woreczek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. 
  b) pomiar 
  Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. 
  c) uwagi 
  Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć. 

  Skłon tułowia w przód - próba gibkości: 
  a) wykonanie 
  Badany staje na taborecie/ławeczce tak , aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy złączone, nogi proste w kolanach - z tej pozycji wykonuje skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi taboretu/ławeczce - utrzymanie tej pozycji przez 2 s.
  b) pomiar 
  Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm

  _________________________________________________________________________________________

   

  Próba sprawności dla kandydatów do klasy VI

  • Pomiar wysokości ciała
  • Pomiar masy ciała

  1. Test  Coopera.

  (Uwaga, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, zadanie to zostało zarządzeniem Dyrektora SP 397 odwołane!)

  Próba biegowa 12-minutowa  powinna  odbywać  się  na  miękkiej  nawierzchni,najlepiej na tartanie na  stadionie lekkoatletycznym. Pokonany przez biegacza dystans uznawany jest za miarę wytrzymałości. Dokładna ocena wytrzymałości odczytywana jest z tabeli odpowiednio do wieku.

   

  2. Podciąganie do drążka w leżeniu  tyłem.

  Z pozycji wyjściowej podciąganie aż do pełnego ugięcia ramion. Podczas wykonywania próby, następuje  wyprost ciała tak,  aby staw skokowy,  biodrowy i ramienny  stanowiły  jedną  linie. Nogi wyprostowane  podparte  na  piętach. Powrót  do  pozycji wyjściowej. Ćwiczący wykonuje maksymalną ilość powtórzeń bez przerwy.

   

  3. Skłony tułowia  z  leżenia tyłem.  

  Badany leży  na  macie z  rozstawionymi  na  szerokość 30  cm stopami i kolanami ugiętymi  pod kątem prostym. Ręce  splecione na karku. Na  sygnał ”start”  badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej dotykając plecami maty. Ćwiczenie trwa 30 sekund, a prowadzący liczy prawidłowe powtórzenia wykonane w tym czasie.

   

  4. Skłony tułowia  z leżenia  przodem

  Ćwiczący leży  przodem na  skrzyni  (skrzynia na  wysokości bioder 80  – 100 cm)  z wyprostowanymi  i złączonymi nogami.  Ręce na  karku, tułów maksymalnie opuszczony w dół. Wyprosty tułowia do pozycji poziomej i skłony w przód wykonuje się bez przerw.

   

  5. Wejście na stopień przez 1’  

  W ciągu podanego czasu badany wchodzi  na   stopień. Badany stawia swą lewą stopę na  stopniu, dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym  wyproście w stawach  kolanowych i biodrowym.  Następnie stawia  lewą stopę na podłodze, a prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Klasa VII dwujęzyczna

  Zapraszamy do klasy VII dwujęzycznej

  oferujemy:

  • zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo
  • zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo
  • zajęcia z matematyki i chemii częściowo w języku angielskim
  • wysoki poziom nauczania
  • wyjątkowy i przyjazny klimat Szkoły

  więcej informacji oraz prezentacja dla Rodziców o warunkach przebiegu sprawdzianu, w zakładce "Rekrutacja"

 • Życzenia dla wszystkich Mam z okazji ich święta

 • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

  Z informacją  zawierającą terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych można zapoznać sie w zakładce doradztwo zawodowe oraz na stronie: 

  ​​​​​​​https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 • Próba sprawnościowa dla kandydatów do klas sportowych z elementami wioślarstwa w roku szkolnym 2020/2021

  Uprzejmie informujemy, że próba sprawnościowa dla kandydatów do klasy sportowej z elementami wioślarstwa, w roku szkolnym 2020/2021, odbędzie się w naszej szkole w następujących terminach:

   

  KLASY III (kandydaci do klasy IV)

  4.06.2020 (czwartek)  godzina  17.00

   

  KLASY V (kandydaci do klasy VI)

  4.06.2020 (czwartek) godzina 18.15

   

  Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią prosimy o przyjście uczniów w stroju sportowym (bez konieczności przebierania)

  UWAGA! Przed przystąpieniem kandydata do próby sprawnościowej należy dostarczyć do szkoły, podpisany przez oboje rodziców/opiekunów wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego oraz oświadczenie w sprawie covid 19. Dokumenty można przekazać osobiście lub drogą mailową (skan).

  Dokumenty dla kandydatów do klas sportowych (do pobrania):  

 • Nabory do klas sportowych z elementami wioślarstwa w roku szkolnym 2020/2021

  Serdecznie zapraszamy wszystkich ambitnych i sprawnych uczniów  klas III i V do naszych elitarnych klas sportowych z elementami wioślarstwa!

  W roku szkolnym 2020/2021 zamierzamy utworzyć klasy sportowe na poziomie klas czwartych i szóstych.

  Zapewniamy:

  • Wszechstronne zajęcia sportowe

                       Zespołowe gry sportowe

                       - pilka nożna

                       - koszykówka

                       - piłka ręczna

                       - siatkówka

                       - unihokej

                       Pływanie

                       Lekka atletyka

                       Wioślarstwo

                       oraz wiele innych…

  • Zapoznanie z elitarną, piękną dyscypliną sportu - wioślarstwem
  • Opiekę doświadczonej, wykwalifikowanej kadry trenerskiej, wychowawców wielu znanych sportowców, m.in. medalistów Igrzysk Olimpijskich
  • Atrakcyjne zajęcia m.in.na pełnowymiarowej hali sportowej, basenie pływackim oraz obiektach przystani wioślarskiej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2
  • Udział w zawodach sportowych, turniejach i regatach wioślarskich
  • Wiele atrakcji i brak nudy :)

  Pójdź w ślady Mistrzów !

  Absolwentami naszych klas sportowych są między innymi:

   

  Kajetan Broniewski – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich

  Robert Sycz – dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, dwukrotny 

                          Mistrz Świata

  Kamila Skolimowska – złota medalistka Igrzysk Olimpijskich

  Agnieszka Kobus -Zawojska – brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich,   

                                                    Mistrzyni Świata i Mistrzyni Europy

  Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak – dwukrotna młodzieżowa Mistrzyni Świata

  I wielu, wielu innych.

   

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt z sekretariatem szkoły i zgłaszanie kandydatów osobiście lub drogą mailową na adres:

  sekretariatsp397@wp.pl  lub sp397@edu.um.warszawa.pl

   

  Dla kandydatów , z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii,  w pierwszej połowie czerwca planowane jest przeprowadzenie prostej próby sprawnościowej. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne,     o konkretnym terminie kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie oraz komunikatem na stronie internetowej szkoły.

  Nasza elitarna,

  jedyna w Warszawie

  klasa sportowa z elementami wioślarstwa,

  to doskonała propozycja

  właśnie dla ciebie !!!

   

  Poniżej znajduje się wniosek do pobrania i wypełnienia.

 • Osiągnięcia naszych Uczniów

  Janek Mirosław uczeń kl.8c
  uzyskał tytuł Finalisty
  Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

  Gratulacje!!!

 • Polecajki

  Drodzy Uczniowie,

  jeśli nie wiecie, którą książkę z naszego księgozbioru wypożyczyć w ramach akcji „Książka z okienka”, zajrzyjcie do przygotowanej Polecajki.

  Nauczyciele bibliotekarze

 • Placówki Biblioteki Publicznej Dzielnicy Praga-Południe otwarte dla czytelników

  Szanowni Czytelnicy,

  11 maja 2020 r. filie i oddziały Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zostały otwarte. Zmieniły się godziny i zasady funkcjonowania bibliotek! Przed wybraniem się do biblioteki sugerujemy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej biblioteki.

  Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62 (przy ul. Egipskiej 7) ponownie będą otwarte 25 maja 2020 r.

 • Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

  Od 1985 roku corocznie 8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja), okres, w którym książnice wszystkich typów otwierają się jeszcze bardziej na swoich użytkowników poprzez organizację spotkań, konferencji czy warsztatów. Niestety w tym roku w wielu bibliotekach to wyjątkowe święto odbywa się bez uroczystych obchodów. My proponujemy naszym Czytelnikom kilka sposobów spędzenia tego szczególnego tygodnia. Więcej szczegółów w zakładce – Biblioteka.

  Nauczyciele bibliotekarze

 • Wiosenny teatrzyk

  Witajcie, 

  edukacja zdalna w klasie 2c poza nauką, to także spora dawka pozytywnej energii, dzisiaj dzielimy się z Wami nagranym na szybko mini teatrzykiem w ramach tajnego projektu 4 uczniów - Zosi, Zosi, Karolki i Mateusza - brawo dzieciaki!

  Zapraszamy do obejrzenia:)

  Wiosenny teatrzyk


  Pani Żanetka 2c

 • Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

  Szanowni Państwo

  zajęcia w oddziale przedszkolnym są zawieszone w dniach od 06.05.2020 do 15.05.2020

  Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Prezydenta w tej sprawie


 • Edukacja zdalna - 5 wskazówek

  Witajcie, zaczynamy miesiąc maj, klasa 2c dołącza do classroomu szkolnego, choć znamy doskonale już ten program to warto przypomnieć sobie czym jest edukacja zdalna. Przygotowałam do mojej klasy krótki film: Edukacja zdalna - 5 wskazówek, ale jestem przekonana, że dedykowany może być dla każdego ucznia.

  Drodzy uczniowie, głowy do góry i powodzenia w edukacji zdalnej!

  p. Żaneta Łukasik 2c

   

 • Majowe święta

  Wielkimi krokami zbliżają się święta majowe. Z tej okazji Panie ze świetlicy nagrały: "Katechizm Polskiego Dziecka" W. Bełzy. Stworzyły również krzyżówkę: patriotyczna krzyżówka. Uczniowie z klasy 1a przygotowali flagi dla uczczenia zbliżających się świąt narodowych. W zakładce Biblioteka (Aktualności biblioteczne) można zapoznać się z krótką historią majowych świąt. Nie spędzimy ich tak, jak zazwyczaj, na wyjazdach lub spotkaniach ze znajomymi, więc może to tym bardziej okazja do dowiedzenia się, co tak naprawdę w tych dniach świętujemy.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
  ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa

  Strona wykonana w standardzie WCAG
 • tel. (22) 617 68 03

  tel. (22) 617 01 79

  fax. (22) 617 68 08

Galeria zdjęć