Nawigacja

Patron Historia Hymn Sztandary

Tradycja

Sztandary

HISTORIA SZTANDARÓW

 

W setną rocznicę Bitwy pod Olszynką Grochowską, czyli w 1931 roku postanowiono wybudować szkołę na Grochowie. Po dwuletniej budowie powstała placówka
przy ulicy Kordeckiego. W 1937 roku wraz z imieniem szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców Grochowa. Przetrwał on tragiczne lata okupacji.

Niestety, w 1947 roku decyzją ówczesnych władz szkołę pozbawiono prawa
używania imienia Bohaterów Olszynki Grochowskiej, a sztandar został ukryty
przez jej pracowników. W 1972 roku – w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej – placówka rozpoczęła pracę w nowym budynku przy ulicy Afrykańskiej.
W 1981 roku – w 150 rocznicę Bitwy Grochowskiej – zaistniała możliwość
przywrócenia szkole zaszczytnego imienia.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski zwrócili się
z prośbą do Kuratorium Oświaty o powtórne nadanie imienia placówce.
Stan wojenny odwlókł decyzję do 1984 roku.
Uroczystość odbyła się 28 kwietnia 1984 roku.
Szkoła otrzymała nowy sztandar i tablicę, nad którą umieszczono
pamiątkowy krzyżyk z Olszynki Grochowskiej.

    W 1999 roku w budynku wygasającej w wyniku reformy oświaty
podstawówki powstało Gimnazjum nr 20.
Ostatni ósmoklasiści Szkoły Podstawowej nr 54
ofiarowali gimnazjalistom pamiątkowy sztandar.
Uroczystość odbyła się 2 marca 2001 roku. Uświetnili ją swoją obecnością goście
z Kuratorium, Wydziału Oświaty Sportu i Rekreacji, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Dzielnicy Praga Południe, znani przedstawiciele świata sportu,
w tym olimpijczycy, złoci medaliści, absolwenci SP 54,
przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice naszych uczniów.

W 2005 roku w wyniku starań podjętych przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną,
Radę Rodziców i uczniów Gimnazjum nr 20
przyjęło zaszczytne imię Bohaterów Olszynki Grochowskiej.
Z tej okazji w czerwcu 2005 roku z funduszy zebranych przez społeczność szkolną został zakupiony kolejny sztandar gimnazjum.

POCZET SZTANDAROWY GIMNAZJUM NR 20
IM. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
    ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa

    Strona wykonana w standardzie WCAG
  • tel. (22) 617 68 03

    tel. (22) 617 01 79

    fax. (22) 617 68 08

Galeria zdjęć