• ŚWIETLICA W CZASIE PANDEMII

    •  

     Regulamin świetlicy szkolnej w czasie pandemii

      
     1. GODZINY PRACY ŚWIETLICY ULEGŁY SKRÓCENIU.  PRACUJEMY OD 7.30 DO 16.30.
      
     2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      
     3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej  odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      
     4. Nauczyciele i wychowawcy dbają o częste mycie rąk swoich podopiecznych, dzieci dbają o niedotykanie oczu, nosa i ust.
      
     5. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia kaszel, gorączkę lub inne, umieszcza ucznia w izolatorium szkolnym i niezwłocznie dzwoni  do rodziców celem odbioru dziecka.
      
     6. Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, a później chowa je do tornistra. Uczeń nie zabiera ze sobą na świetlicę niepotrzebnych przedmiotów.
      
     7. Grupy często korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, a sale, w których przebywają uczniowie są regularnie wietrzone.
      
     8. Nauczyciel świetlicy ustala zasady korzystania z biblioteki szkolnej.
      
     9. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie siedzą w odstępach 1,5 -metrowych i bezwzględnie stosują się do wytycznych nauczyciela.
      
     10. W przestrzeni publicznej - szatnia, korytarze, toaleta uczniowie naszej szkoły poruszają się w maseczkach.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG
 • Galeria zdjęć

   brak danych