• Dzień Pluszowego Misia

    25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia - z tej okazji zachęcamy do odwiedzenia naszej biblioteki i wypożyczenia książki, której bohaterem jest to miłe zwierzątko oraz do obejrzenia krótkiego filmiku: "Dzień Pluszowego Misia".

            


    Dzień Praw Dziecka

    20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Z tej okazji zachęcamy do sięgnięcia po książkę Artura Maciaka "Nic o nas bez nas! Dzieci i ich prawa". 

        

    "Nic o nas bez nas! Dzieci i ich prawa" to książka, w której w prosty sposób opisano prawa, przysługujące każdemu dziecku na mocy Konwencji o prawach dziecka. Niniejsza książka opowiada młodym czytelnikom o ich najważniejszych prawach, zwraca uwagę na to, jak ważne jest dzieciństwo. Dzieci, których prawa są przestrzegane i respektowane, jako dorośli budują świat pełen miłości i pokoju, a także tworzą społeczeństwo wrażliwych, mądrych ludzi.

    Książka objęta m.in. Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka oraz patronatem Kapituły Orderu Uśmiechu.

    [opis wydawcy]


    Książki o niepodległości w naszej bibliotece

     

     


    Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie

    27 października 2021 na przerwie śniadaniowej po zjedzeniu śniadanka – między 2 a 3 lekcją, we wszystkich salach lekcyjnych, w bibliotece i na świetlicy wszyscy chętni – uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi czytali książki. Najmłodszym uczniom czytali nauczyciele lub wychowawcy. Tak włączyliśmy się po raz pierwszy w zorganizowaną, przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, akcję „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. W tym roku była to II Międzynarodowa Edycja VI Ogólnopolskiej Akcji Bicia Rekordu w Czytaniu na Przerwie. Dzięki współpracy biblioteki ze szkolnym samorządem akcja w naszej szkole przebiegła bardzo sprawnie – kilka dni wcześniej nagłośniliśmy akcję, a 27 października liczyliśmy czytających. W naszej szkole w „Przerwie na czytanie” wzięło udział 210 czytelników. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji. Mamy nadzieję, że za rok pobijemy nasz rekord.

     


          


    Jesienne nowości w naszej bibliotece!

             

     


    Drodzy Czytelnicy! 
    Specjalnie dla Was pojawił się w naszej bibliotece BIBLIOTECZNY SŁOICZEK ŻYCZEŃ.
    Przez najbliższe dwa tygodnie czekamy na Wasze propozycje tytułów książek, które chcielibyście wypożyczyć z naszej biblioteki! Najciekawsze tytuły powiększą szkolny księgozbiór!


    Biblioteczny konkurs czytelniczy

    1 października rozpoczął się Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
    W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego jako hasło miesiąca bibliotek wybrało: „Baśnie i legendy z całego świata”.
    Z okazji tego szczególnego święta zapraszamy do biblioteki, gdzie można zapoznać się z baśniami i legendami dostępnymi w naszym księgozbiorze.

     

     

    Chętnych Uczniów zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o baśniach i legendach, który odbędzie się 26 października:
    - dla klas I-III: „Baśniowy świat. Konkurs ze znajomości baśniowej klasyki” obowiązuje znajomość baśni: Księżniczka na ziarnku grochu, Królowa Śniegu, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Śnieżka.
    - dla klas IV-VIII: „Czy znasz polskie legendy?” obowiązuje znajomość legend: Legenda o krakowskim hejnale, Smok wawelski, Warszawska syrenka, Bazyliszek, Złota kaczka, Lech, Czech i Rus, O Popielu, Toruńskie pierniki.
    Teksty baśni i legend można znaleźć w Internecie (m. in. na stronie wolnelektury.pl, wikisource.org) lub w naszej bibliotece. Konkurs będzie miał formę pisemną. Zgłoszenia przyjmujemy w bibliotece szkolnej do 22 października.

    Zapraszamy!

     


    Jesienne Drzewo Czytelnicze

    Na tablicy przed biblioteką zostało umieszczone drzewo, które chcemy uzupełnić razem z Wami! Na drzewie znajdują się kolorowe listki, na których prosimy o wpisywanie tytułów książek, które polecacie na długie jesienne wieczory.


     


    Na Miłośników czytania czekają:
    - liście różowe – dla uczniów z kl. 0
    - liście żółte – dla uczniów z kl. I-III
    - liście czerwone – dla uczniów z kl. IV-VI
    - liście pomarańczowe – dla uczniów z kl. VII-VIII
    - liście zielone – dla nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły.

    Liście z tytułami można także przygotować w domu i przynieść do biblioteki.


    Stwórzmy razem Nasze Jesienne Drzewo Czytelnicze!
     


    26 września – Europejski Dzień Języków Obcych

    Już od piątku w naszej szkolnej bibliotece świętujemy Europejski Dzień Języków Obcych – coroczne święto obchodzone 26 września. Święto języków zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Z tej okazji organizowane są we wszystkich państwach naszego kontynentu różnorodne wydarzenia.
    Znajomość języków obcych jest bardzo wartościową umiejętnością, dzięki której poszerzamy nasze horyzonty, rozwijamy osobowość, poznajemy świat. 
    W celu uczczenia tego ważnego święta, przygotowaliśmy wystawę książek obcojęzycznych dostępnych w naszej bibliotece. Ponadto zapraszamy do biblioteki, gdzie można poznać ciekawostki na temat różnych języków świata, najdłuższe słowa w danym języku oraz dowiedzieć się jak brzmią odgłosy zwierząt w różnych językach.  Zapraszamy!

      

     


     

    • REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
     NA CZAS EPIDEMII COVID-19

     aktualizacja: 1 września 2021 r.

      

     Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

      

      

     § 1

     CEL PROCEDUR

     Celem procedur jest:

     1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,

     2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

      

      

     § 2
     ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

     1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

     2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

     3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz nauczycieli bibliotekarzy.

     4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby.

     5. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

      

      

     § 3
     ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

     1. Wypożyczenia książek będą odbywały się od 20 września 2021 r.

     2. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

     3. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

     4. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. wypożyczani i przyjmowania zwrotów oraz do wydania wcześniej zamówionych książek (książki będzie można zamawiać przez program e-biblio dostępnym w e-dzienniku Librus) – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. 

      

     § 4

     ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

     1. Przy zwrocie należy podać nauczycielowi bibliotekarzowi swoje imię, nazwisko i klasę.

     2. Zwracaną książkę należy podłożyć pod czytnik, wówczas nauczyciel bibliotekarz zaznaczy w programie bibliotecznym zwrot. Następnie należy położyć zwracaną pozycję na specjalnie oznakowany stolik z napisem Stolik kwarantannowy.

     3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

      

      

     § 5
     ZASADY ZACHOWANIA W CZYTELNI

     1. Uczniowie zajmują co drugie miejsce wskazane przez bibliotekarza. Maksymalnie w bibliotece przy stolikach może przebywać 8 osób.

     2. Uczniowie mogą korzystać z książek, podręczników i czasopism.

     3. Po zakończonej pracy uczeń odkłada pozycję (książkę/czasopismo), z której korzystał, na wskazane przez bibliotekarza miejsce (tzw. stolik kwarantannowy).

     4. Podręczniki, książki i czasopisma, z których uczeń korzystał w czytelni zostają poddane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie są udostępniane innym użytkownikom.

     5. Po każdej przerwie pomieszczenie biblioteki będzie wietrzone, a po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

     6. W sytuacji wystąpienia nauczania zdalnego czytelnia nie funkcjonuje.

      

      

     § 6
     ZASADY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

     1. Nauczyciele bibliotekarze mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

     2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.).

      

      

     § 7
     DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA BIBLIOTEKI W TRAKCIE EPIDEMII

     1. Nauczyciel bibliotekarz podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.

     2. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

     3. Nauczyciel bibliotekarz realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego).

     4. Nauczyciel bibliotekarz pozostaje w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.

     5. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.

     6. Na stronie internetowej szkoły (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego) są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.

     7. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:

     – linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
     – linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG
 • Galeria zdjęć

   brak danych