• REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
     NA CZAS EPIDEMII COVID-19

     aktualizacja: 1 września 2021 r.

      

     Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

      

      

     § 1

     CEL PROCEDUR

     Celem procedur jest:

     1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,

     2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

      

      

     § 2
     ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

     1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

     2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

     3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz nauczycieli bibliotekarzy.

     4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby.

     5. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

      

      

     § 3
     ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

     1. Wypożyczenia książek będą odbywały się od 20 września 2021 r.

     2. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

     3. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

     4. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. wypożyczani i przyjmowania zwrotów oraz do wydania wcześniej zamówionych książek (książki będzie można zamawiać przez program e-biblio dostępnym w e-dzienniku Librus) – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. 

      

     § 4

     ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

     1. Przy zwrocie należy podać nauczycielowi bibliotekarzowi swoje imię, nazwisko i klasę.

     2. Zwracaną książkę należy podłożyć pod czytnik, wówczas nauczyciel bibliotekarz zaznaczy w programie bibliotecznym zwrot. Następnie należy położyć zwracaną pozycję na specjalnie oznakowany stolik z napisem Stolik kwarantannowy.

     3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

      

      

     § 5
     ZASADY ZACHOWANIA W CZYTELNI

     1. Uczniowie zajmują co drugie miejsce wskazane przez bibliotekarza. Maksymalnie w bibliotece przy stolikach może przebywać 8 osób.

     2. Uczniowie mogą korzystać z książek, podręczników i czasopism.

     3. Po zakończonej pracy uczeń odkłada pozycję (książkę/czasopismo), z której korzystał, na wskazane przez bibliotekarza miejsce (tzw. stolik kwarantannowy).

     4. Podręczniki, książki i czasopisma, z których uczeń korzystał w czytelni zostają poddane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie są udostępniane innym użytkownikom.

     5. Po każdej przerwie pomieszczenie biblioteki będzie wietrzone, a po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

     6. W sytuacji wystąpienia nauczania zdalnego czytelnia nie funkcjonuje.

      

      

     § 6
     ZASADY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

     1. Nauczyciele bibliotekarze mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

     2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.).

      

      

     § 7
     DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA BIBLIOTEKI W TRAKCIE EPIDEMII

     1. Nauczyciel bibliotekarz podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.

     2. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

     3. Nauczyciel bibliotekarz realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego).

     4. Nauczyciel bibliotekarz pozostaje w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.

     5. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.

     6. Na stronie internetowej szkoły (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego) są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.

     7. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:

     – linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
     – linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG
 • Galeria zdjęć

   brak danych