Harmonogram rekrutacji

   • Rekrutacja do klasy IV sportowej

    w roku szkolnym 2024/2025

    Mamy jeszcze wolne miejsca w naszej IV klasie sportowej w roku szkolnym 2024/2025

    Koniecznie pójdź w ślady mistrzów, olimpijczyków, absolwentów naszych klas sportowych

    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

    Od 26 kwietnia do 10 maja, do godz. 16.00

    Rodzice składają wnioski o przyjęcie na wolne miejsca

    Termin próby sprawnościowej dla kandydatów

    sobota 11.05.2024, godzina 10.00

    Zapraszamy!

     

     

   • Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych

    w szkołach podstawowych

    w roku szkolnym 2024/2025

     

    Od 18 marca do 22 marca, do godz. 16.00

    Rodzice składają wnioski o przyjęcie dzieci

    Od 23 marca do 25 marca          

    Próba sprawności fizycznej dla dzieci

    Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą przedstawić orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza!

    26 marca, godz. 15.00   

    Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

    27 marca, godz. 13.00   

    Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    Od 27 marca, godz. 13.00 do 11 kwietnia, do godz. 16.00

    Rodzice składają potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

    Od 12 kwietnia, godz. 15.00      

    Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

    Pełny zapis dotyczący harmonogramu rekrutacji do klasy czwartej sportowej znajduje się na stronie Urzędu Miasta oraz pod poniższym linkiem.

    Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej IV do pobrania (poniżej).

     

     

   • PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA

    DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ Z ELEMENTAMI WIOŚLARSTWA 2024/2025

    23.03.2024 (sobota) godz. 10.00

     

     

     

     

   • Próba sprawnościowa dla kandydatów do klas sportowych

    z elementami wioślarstwa 2024/2025

     

    Ocena warunków fizycznych:

    • Pomiar wzrostu
    • Pomiar masy ciała (waga)

    Próba sprawnościowa – ocena punktowa wg. punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF) dla chłopców i dziewcząt w wieku zgodnie z wiekiem uczestników:

    • bieg na dystansie 50 m 

    • zwis na ugiętych rękach

    • siady z leżenia

    • skok w dal z miejsca

    • bieg 4x10m

    • gibkość – skłon tułowia

    Bieg 50 m - próba szybkości biegowej:
    a) wykonanie 
    Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety. 
    b) pomiar 
    Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. 

     

    Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków: 
    a) wykonanie 
    Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem. 
    b) pomiar 
    Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.

     

    Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha: 
    a) wykonanie 
    Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. 
    b) pomiar 
    Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

     

    Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg): 
    a) wykonanie 
    Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac. 
    b) pomiar 
    Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.

     

    Bieg zwinnościowy (4 x 10m): 
    a) wykonanie 
    Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek (wym. 5cm x 5cm x 5cm), po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. 
    b) pomiar 
    Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. 
    c) uwagi 
    Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.

     

    Skłon tułowia w przód - próba gibkości: 
    a) wykonanie 
    Badany staje na taborecie tak , aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy złączone, nogi proste w kolanach - z tej pozycji wykonuje skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi taboretu - utrzymanie tej pozycji przez 2 s.
    b) pomiar
    Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm.    

     

    Uwaga

    Przeprowadzenie testu biegowego (bieg na 50m) będzie uzależnione od warunków atmosferycznych. W przypadku złej pogody, próba ta może zostać odwołana.

   • Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie kandydatów osobiście lub drogą mailową w dniach od 18.03.2024 r. do 22.03.2024 r. godz. 16:00 na adres:

    sekretariatsp397@wp.pl  lub sp397@edu.um.warszawa.pl

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397 im. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
   • ul. Afrykańska 11, 03-966 Warszawa Poland
   • 22 617 68 03, 22 617 01 79
   • sp397@eduwarszawa.pl sekretariatsp397@wp.pl sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
  • Logowanie