Egzamin ósmoklasisty

    • Egzamin 2022/2023

    • HARMONOGRAM EGZAMINU
      

     Przedmiot

     Termin podstawowy

     Termin dodatkowy**

     Godzina

     data

     czas trwania [min]

     data

     czas trwania [min]

     Język polski

     23.05.2023
     wtorek

     120
     (do 180)*

     12.06.2023
     poniedziałek

     120
     (do 180)*

     9:00

     Matematyka

     24.05.2023
     środa

     100
     (do 150)*

     13.06.2023
     wtorek

     100
     (do 150)*

     9:00

     Język angielski

     25.05.2023
     czwartek

     90
     (do 135)*

     14.06.2023
     środa

     90
     (do 135)*

     9:00     * dla uczniów z dostosowanymi formami lub warunkami przeprowadzenia egzaminu

     ** Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

     a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

     b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

     Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

     Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

    • PROJEKT Pi-stacja

    • PISTACJA.tv
      

     • Darmowe wideolekcje z matematyki, fizyki, chemii.
     • Wygodna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty
     • Webinary przygotowujące do tegorocznych egzaminów
       

     Wideolekcje Pi-stacji są krótkie, mają od 5 do 12 minut. To w sam raz tyle, żeby pomóc w odrobieniu pracy domowej, czy przygotowaniu do lekcji.

     Film można w każdej chwili zatrzymać lub cofnąć, by – jeśli to konieczne – obejrzeć dany fragment wielokrotnie. Jak pokazały liczne badania, wideo typu „lekcja” jest najlepszą formą zdalnego przekazywania wiedzy

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397 im. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
   • ul. Afrykańska 11, 03-966 Warszawa Poland
   • 22 617 68 03, 22 617 01 79
   • sp397@eduwarszawa.pl sekretariatsp397@wp.pl sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
  • Logowanie