Tradycja

    • Patron    • Patronami Naszej Szkoły są Bohaterowie Olszynki Grochowskiej     To oni walczyli 25 lutego 1831 roku w jednej z najbardziej krwawych bitew Powstania Listopadowego.
     Wojska polskie w liczbie ok. 40 tys. dowodzone były oficjalnie przez księcia Radziwiłła, a faktycznie przez gen. Józefa Chłopickiego.


     Wojska rosyjskie w liczbie ok. 60 tys. dowodzone były przez feldmarszałka Iwana Dybicza.
     Bitwę uznaje się za nierozstrzygniętą, ponieważ zmusiła obie strony do odwrotu, jednakże opóźniła ona szturm Warszawy.

     W bitwie poległo ok. 7,5 tys. żołnierzy polskich oraz 9,5 tys. rosyjskich.

     Uroczyste nadanie imienia Gimnazjum Nr 20 miało miejsce 24 lutego 2006 roku w 175 rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską.

     Z dniem 1 września 2017 r. w związku z reformą oświaty rozpoczęła swoją działalność Szkoła Podstawowa Nr 397.

     Szkoła Podstawowa Nr 397 powstała na bazie Gimnazjum Nr 20
     i nosi to samo zaszczytne imię 
     - Bohaterów Olszynki Grochowskiej.

      

      

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397 im. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
   • ul. Afrykańska 11, 03-966 Warszawa Poland
   • 22 617 68 03, 22 617 01 79
   • sp397@eduwarszawa.pl sekretariatsp397@wp.pl sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
  • Logowanie