Wolontariat

    • Wolontariat

    • Szkolne Koło Caritas

     powstało w naszej szkole w 2012 roku jako jedna z form wolontariatu
      


     Młodzież włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność:

     • charytatywną
     • opiekuńczą
     • wychowawczą

      

     Cel SKC to

      - koło działające na obszarze Szkoły, mobilizujące dzieci i młodzież do działania na rzecz potrzebujących

     - organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią

     - uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas

      

     Przykładowe formy pracy i działania podejmowane przez SKC

     - prace manualne ( kartki, stroiki, rysunki, wyroby z gipsu, wyroby z bibuły, szopki bożonarodzeniowe, palemki wielkanocne, pisanki)

     - organizowanie kiermaszów

     -  zbiórka odzieży, słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych itp.

     - udzielanie korepetycji ( wzajemna pomoc uczniowska)

     - pomoc w świetlicy szkolnej ( zabawa z dziećmi, pomoc w odrabianiu lekcji)

     - współpraca z Parafią Miłosierdzia Bożego   ul. Ateńska

     - udział w festynach, piknikach, święcie Saskiej Kępy

      

     Korzyści z działań w SKC

     - wzbogacenie, umocnienie roli wychowawczej szkoły

     - możliwość umiejętnego gospodarowania wolnym czasem

     - współpraca uczeń-nauczyciel-rodzice-szkoła-środowisko lokalne

     - rozwój umiejętności społecznych

     - wrażliwość na drugiego człowieka i jego los

     - pomoc innym

      

      

     WARTO POMAGAĆ!!!  
     ZOSTAŃ i TY WOLONTARIUSZEMJ

         

      

   • W szkole działają również inne formy wolontariatu  np. Samorząd Uczniowski.

    Młodzież podejmuje również działania charytatywne w miejscach poza szkołą np. w schroniskach dla zwierząt, w szpitalach, w przedszkolach.

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397 im. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
   • ul. Afrykańska 11, 03-966 Warszawa Poland
   • 22 617 68 03, 22 617 01 79
   • sp397@eduwarszawa.pl sekretariatsp397@wp.pl sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
  • Logowanie