• Wolontariat

    •  

     Szkolne Koło Caritas powstało w naszej Szkole w 2012 roku
     – jako jedna z form wolontariatu.

     Młodzież włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność:

     *charytatywną

     *opiekuńczą

     *wychowawczą

      

     Cel SKC to:

      - koło działające na obszarze Szkoły, mobilizujące dzieci i młodzież do działania na rzecz potrzebujących

     - organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią

     - uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas

      

     Przykładowe formy pracy i działania podejmowane przez SKC:

     - prace manualne ( kartki, stroiki, rysunki, wyroby z gipsu, wyroby z bibuły, szopki bożonarodzeniowe, palemki wielkanocne, pisanki)

     - organizowanie kiermaszów

     -  zbiórka odzieży, słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych itp.

     - udzielanie korepetycji ( wzajemna pomoc uczniowska)

     - pomoc w świetlicy szkolnej ( zabawa z dziećmi, pomoc w odrabianiu lekcji)

     - współpraca z Parafią Miłosierdzia Bożego   ul. Ateńska

     - udział w festynach, piknikach, święcie Saskiej Kępy

      

     Korzyści z działań w SKC:

     - wzbogacenie, umocnienie roli wychowawczej szkoły

     - możliwość umiejętnego gospodarowania wolnym czasem

     - współpraca uczeń-nauczyciel-rodzice-szkoła-środowisko lokalne

     - rozwój umiejętności społecznych

     - wrażliwość na drugiego człowieka i jego los

     - pomoc innym

      

     W szkole działają również inne formy wolontariatu
     np. Samorząd uczniowski.

     Młodzież podejmuje również działania charytatywne
     w różnych miejscach poza szkołą np. w schroniskach dla zwierząt,
     w  szpitalach , w przedszkolach.

     WARTO POMAGAĆ!!!  
     ZOSTAŃ i TY WOLONTARIUSZEMJ

       

      

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych