Doradztwo zawodowe

    • Rok szkolny 2021/2022

    •  

     Ranking Liceów Warszawskich Perspektywy 2022: Ranking Liceów Warszawskich 2022.pdf

     Wojewódzki Ranking Techników: Mazowiecki Ranking Techników

           TERMINY postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
     a także terminy składania dokumentów
     do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

     Terminy postępowania rekrutacyjnego

      


      

     Doradztwo zawodowe – projekt unijny "Sięgnij po więcej!"

       Już kolejny rok  (od grudnia 2019r.) realizujemy w naszej szkole projekt "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy".

         Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach podstawowych zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery.

        Projekt doradztwa zawodowego pt. „Sięgnij po więcej” jest realizowany pod patronatem warszawskiego Biura Edukacji oraz we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inicjatywa ta uzyskała prawie 4 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

           Miasto Stołeczne Warszawa pragnie przygotować młodzież do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy i przemian społecznych. W utworzonych w szkołach Punktach Informacji i Kariery (PIK) uczniowie najstarszych klas (VII-VIII) uzyskają nie tylko diagnozę swoich kluczowych kompetencji i umiejętności, takich jak przykładowo kreatywność, elastyczność, wyznaczanie i realizacja celów, ale i wsparcie dotyczące ich rozwijania.

           W naszej szkole Punkt Informacji i Kariery mieści się w pokoju nr 117, gdzie w wyznaczone dni pedagog szkolny/ doradca zawodowy prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców. Indywidualne rozmowy z Uczniami mają im pomóc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych pasji, talentów, potencjału oraz w świadomym planowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Zapraszamy też na spotkania Rodziców, będzie to dobra okazja do porozmawiania o przyszłości, karierze zawodowej dziecka oraz o dalszej drodze kształcenia.

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397 im. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
   • ul. Afrykańska 11, 03-966 Warszawa Poland
   • 22 617 68 03, 22 617 01 79
   • sp397@eduwarszawa.pl sekretariatsp397@wp.pl sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
  • Logowanie