• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców

     Szkoła Podstawowa Nr 397

     im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

     ul. Afrykańska 11, Warszawa 03-966


     nr. konta: 39 1020 1127 0000 1402 0135 7300

      

      

     Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

     Przewodnicząca: Anna Petroff-Skiba (przedstawicielka klasy IVA)

     Wiceprzewodniczący: Robert Szlachetka (przedstawiciel klasy VIIA)

     Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Wnęk (przedstawicielka klasy VIIB)

     Wiceprzewodniczący: Przemysław Wrzosek (przedstawiciel klasy IB)

     Sekretarz: Alina Krychowska – Ćwikła (przedstawiciel klasy IIA)

     Skarbnik: Anna Rowicka (przedstawiciel klasy IIIC)

      

     e-mail: rada.rodzicow.397@gmail.com

      

     Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

     Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. W zeszłym roku dzięki Państwa wpłatom, udało się m.in.

     ·        wesprzeć w działaniach samorząd uczniowski m.in. finansując nagrody w organizowanych konkursach

     ·        zaopatrzyć gabinet pielęgniarki, także w maseczki jednorazowe, z których korzystali zapominalscy uczniowe i uczennice

     ·        zamontować videofon, dzięki któremu odbiór dzieci ze świetlicy będzie bardziej sprawny i bezpieczniejszy

     ·        zmienić i ocieplić wygląd stołówki, wyposażając ją w dekoracje, ozdoby i obrazki zaprojektowane i wykonane przez jedną z mam z Rady Rodziców i sfinansowane ze środków RR

     ·        wesprzeć w działaniu zespół zajmujący się wdrażaniem w szkole budżetu obywatelskiego, przeznaczając na cel organizacji kącika wypoczynku i wyciszenia dla klas starszych 1000 złotych

     ·        zakupić nagrody książkowe dla uczniów na koniec roku i książki na zakończenie edukacji wczesnoszkolnej dla trzecich klas

     ·        uhonorować nauczycielki i nauczycieli naszej szkoły z okazji Dnia Nauczyciela

     ·        sfinansować ochronę naszej szkoły

     Na ten rok mamy też wiele planów, dlatego prosimy o wpłaty na Radę.

     Opłaty w tym roku wynoszą:

     Ochrona -130 zł/rok

     Rada Rodziców - 150 zł /rok (1 dziecko)

     Rada Rodziców - 75 zł/rok (2 dziecko)

     Rada Rodziców - 0 zł/rok (3 dziecko)

     Świetlica – 100 zł/ rok

      

     Wpłaty można zrobić: 

     • przelewem na konto Rady Rodziców koniecznie wpisując w tytule wpłaty, imię i nazwisko dziecka oraz klasę, nr konta PKO BP 39 1020 1127 0000 1402 0135 7300

      

     OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW

     Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców środki pochodzące ze składek Rodziców, Rada może wydatkować wyłącznie na następujące cele:

     • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, podręczników, wyjazdów klasowych
     • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny, Dnia Dziecka i Dni sportu szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.
     • sfinansowanie pomocy wykorzystywanych podczas zajęć w kołach zainteresowań itp.
     • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych
     • sfinansowanie części kosztów wszelkich występów uczniów związanych z reprezentowaniem szkoły na zewnątrz
     • wzbogacanie zbiorów bibliotecznych, pomocy dydaktycznych i sprzętu technicznego

     Rada Rodziców zawsze chętnie uczestniczy w nagradzaniu dzieci, aby dać im motywację do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zajęciach dodatkowych: olimpiadach, zajęciach sportowych. Bez Państwa zaangażowania i wsparcia finansowego nie będziemy mogli pomagać uczniom, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej integrować się z rówieśnikami. Zależy nam na wspieraniu wszelkich inicjatyw pozwalających na rozwój edukacyjny i społeczny naszych dzieci.

     Składka na Radę Rodziców skalkulowana została na kwotę 150 zł rocznie i liczymy, że widzicie Państwo potrzebę pomocy dzieciom i szkole.

     OPŁATA NA OCHRONĘ

     Na terenie naszej szkoły nad bezpieczeństwem naszych uczniów czuwa zatrudniona przez rodziców profesjonalna ochrona. Koszt na jednego ucznia został skalkulowany na 130 zł rocznie. Opłatę należy uiścić do 30.10.2021 r W państwa imieniu Rada Rodziców podpisała umowę z zewnętrzną firmą i musimy mieć pewność, że zgormadzone środki pozwolą nam na wywiązanie się z zobowiązania finansowego."
      

     Prezydium Rady Rodziców

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych