• Rok szkolny 2019/2020

    •  

     Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych

     Przedstawiamy owoc współpracy Biura Edukacji oraz Centrum Kompetencji Cyfrowych UW w ramach projektu "Sięgnij po Więcej!"

     Kliknij link http://wyszukiwarka.spw.edu.pl, aby otworzyć zasób.

      

     Jak to działa?

     Wyszukiwarka Szkół Ponadpodstawowych umożliwia znalezienie szkół zgodnych z preferencjami Uczniów i Rodziców! Kreator wyszukiwania pozwala na wybór typu szkoły, dzielnicy, typów oddziałów, preferowanych języków, rozszerzonych przedmiotów, przedmiotów punktowanych na świadectwie. 

     Dodatkowo pozwala na znalezienie szkół, w których prowadzone są oddziały dwujęzyczne i międzynarodowe, oddziały artystyczne, oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego. Umożliwiliśmy również wyszukiwanie tych szkół, które dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

      

     Co jest efektem?

     Wynikiem wyszukiwania jest lista szkół spełniająca wybrane kryteria. Dzięki niej dysponować będziesz danymi szkoły, stroną internetową szkoły, mapą z zaznaczoną lokalizacją szkoły, wyszukiwarka rejestru szkół i placówek oświatowych oraz strona biuletynu informacji publicznej szkoły. Dzięki stronie internetowej szkoły zapoznasz się ze szczegółową ofertą szkoły. 

      


      

     „PROFESJONALIŚCI”

     PROGRAM O WOLSKICH SZKOŁACH KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH

     NA ANTENIE TELEWIZJI

      

     Urząd Dzielnicy Wola we współpracy z Telewizją Polską S.A. przygotował kampanię informacyjną, promującą zawody, w których kształcą szkoły ponadpodstawowe na Woli. Prezentujemy zawody, specyfikę kształcenia zawodowego oraz oferty rynku pracy dla różnych branży i zawodów.  Dzięki programowi „Profesjonaliści” oraz spotom reklamowym „Zostań profesjonalistą” uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice pozyskają informacje niezbędne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Zapraszamy do obejrzenia programu „Profesjonaliści” w TVP 3 Warszawa, emitowanego w każdy piątek (ok. godz. 19.25) i w każdą sobotę (ok. godz. 18.15) od 20 marca do 18 kwietnia 2020 r.

     Spoty reklamujące zawody emitowane są codziennie od 16 marca do 19 kwietnia 2020 r., w paśmie przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie (ok. 18.30 i 19.00).

      

      

     Znalezione obrazy dla zapytania: "Profesjonaliści" - program o wolskich szkołach kształcących w zawodach na antenie telewizji

      

     https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/22136-profesjonalisci-program-o-wolskich

      


      

     Warszawski Salon Liceów, targi uczelni z kraju i zagranicy, wykłady ekspertów OKE w Warszawie, warsztaty, spotkania z doradcami zawodowymi – tak, w największym skrócie będzie wyglądał program XXXIII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2020, który odbędzie się w dniach 6-7 marca w Pałacu Kultury i Nauki

      


      

     Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21

      

     Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 poniżej

      

      

      


      

     Doradztwo zawodowe – projekt unijny "Sięgnij po więcej!"

      

         Od grudnia 2019r. realizujemy w naszej szkole projekt "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy".

         Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach podstawowych zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery.

        Projekt doradztwa zawodowego pt. Sięgnij po więcej jest realizowany pod patronatem warszawskiego Biura Edukacji oraz we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inicjatywa ta uzyskała prawie 4 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

           Miasto Stołeczne Warszawa pragnie przygotować młodzież do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy i przemian społecznych. W utworzonych w szkołach Punktach Informacji i Kariery (PIK) uczniowie najstarszych klas (VII-VIII) uzyskają nie tylko diagnozę swoich kluczowych kompetencji i umiejętności, takich jak przykładowo kreatywność, elastyczność, wyznaczanie i realizacja celów, ale i wsparcie dotyczące ich rozwijania.

          

           W naszej szkole Punkt Informacji i Kariery mieści się w pokoju nr 117, gdzie w wyznaczone dni doradca zawodowy prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców. Indywidualne rozmowy z Uczniami mają im pomóc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych pasji, talentów, potencjału oraz w świadomym planowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Zapraszamy też na spotkania Rodziców, będzie to dobra okazja do porozmawiania o przyszłości, karierze zawodowej dziecka oraz o dalszej drodze kształcenia.

         W planach jest również współpraca szkół z rynkiem pracy, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi czy organizacjami pozarządowymi. Młodzież weźmie udział w całodniowych wycieczkach do przedsiębiorstw. Uczniowie zapoznają się na nich m.in. ze specjalnościami i stanowiskami pracy w zakładach pracy, stosowanymi w firmach rozwiązaniami organizacyjnymi czy nowymi technologiami wykorzystywanymi w danej branży. Podczas warsztatów realizowanych w specjalistycznych pracowniach: budowlanej, cukierniczej, stolarskiej i krawieckiej zainteresowani uczniowie praktycznie zapoznają się z danym zawodem i specyfiką zadań.

              Całość realizowanych zadań pomoże w zbliżeniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i ułatwi młodzieży przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

      


      
     Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES przygotowało prezentację dla Rodziców. Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące wyboru szkoły ponadpodstawowej przez absolwentów szkół podstawowych. 
     Zachęcamy do wykorzystania poniższych informacji w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. 
      

      

      


      

     DORADZTWO ZAWODOWE

     WEWNĄTRZSZKOLNY

     SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO SP 397 

     WSDZ_SP_397.pdf

      

          Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów, dróg kształcenia, bezrobocia powoduje trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek powinien być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu.

          Dlatego też ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia.

         Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. Warszawski System Doradztwa Zawodowego ma wspomóc uczniów, nauczycieli, rodziców na różnych etapach, począwszy od szkoły podstawowej poprzez istniejące klasy dawnego gimnazjum aż do liceum, technikum oraz szkoły branżowej.

     * * * * *

     Zadania doradcy zawodowego

     1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
     2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnychi zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
     3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
     4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
     5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
     6. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
       

      


      

     Konsultacje z doradcą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
      

     Drodzy Uczniowie i Rodzice,
     istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

     DORADCA ZAWODOWY
     Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

     ul. Mińska 1/5, Warszawa

     p .    T e r e s a    K i r y l u k

     tel. (22) 810 20 29
      

     Doradca z poradni jest także zapraszany na dyżury podczas wybranych dni otwartych w szkole.

      

      


      

     Warto odwiedzić:
      

     Rektutacja do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

     Rynek pracy – Główny Urząd Statystyczny

     Rynek pracy na Mazowszu

     Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

     Zawody deficytowe i nadwyżkowe

      

      

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych