• Rok szkolny 2018/2019

    • * * * * *

     ZMIANA WYBORU SZKÓŁ/ODDZIAŁÓW

     Od 17 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00
     kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół i oddziałów.

     W celu wprowadzenia zmian należy udać się do szkoły pierwszego wyboru
     wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, aby anulować akceptację złożonego wniosku
     i odblokować możliwość jego edycji w systemie.
     Następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek
     i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.

     Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli dostarczyć wniosku
     w terminie majowym mogą złożyć wniosek po zgłoszeniu się do szkoły pierwszego wyboru.

     Jeżeli kandydat ma założone konto w systemie, a wniosek nie został złożony
     i potwierdzony w szkole pierwszego wyboru, należy zalogować się do systemu,
     wprowadzić zmiany na liście preferencji, następnie wydrukować wniosek,
     podpisać i złożyć go w szkole pierwszego wyboru.

     Jeżeli kandydat nie ma założonego konta w systemie, należy udać się
     do szkoły pierwszego wyboru wraz z rodzicem/opiekunem prawnym.

     * * * * *

     Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 czerwca 2019 r.
     dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty
     przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r.

     Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty,
     przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 14 czerwca br. (piątek).

     20190531_Informacja_o_ogloszeniu_wynikow.pdf
      

     Wyniki będą dostępne w systemach informatycznych 14 czerwca br. od godz. 10:00.
     Logowanie do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła,
     które dostępne są u szkolnego doradcy zawodowego.

     * * * * *

     INFORMACJA TELEFONICZNA

     Osoby udzieljące informacji w sprawie rekrutacji
     do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych dla dzielicy Praga - Południe:

     WIOLETTA POBOCHA

     tel. 22 44 35 524
     wpobocha@um.warszawa.pl

     ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK

     tel. 22 44 35 499
     akolodziejczyk@um.warszawa.pl

     * * * * *

     Nabór
     Szkoły ponadgimnazjalne
     Instrukcja dla kandydatów do liceów ogólnokształcących,
     techników i branżowych szkół I stopnia
     prowadzonych przez m.st. Warszawę

     Jak_wypelnic_wniosek_POGIM.pdf.pdf

     * * * * *

     Drodzy Rodzice i Uczniowie,

     w związku ze zmianami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
     serdecznie przepraszamy za ewentualne błędy na stronie szkoły
     i zachęcamy do odwiedzania bezpośrednio strony Biura Edukacji m. st. Warszawy

     http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

     * * * * *

     Uczniowie klas VIII i III

     do 10.05.2019 otrzymacie loginy do elektronicznego systemu rekrutacji.

     Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu działań ucznia 
     w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
     (prezentacje przedstawiają stan na 06.05.2019):

     HARMONOGRAM_DZIALAN_OSMOKLASISTY_2018-2019(1).ppsx
     HARMONOGRAM_DZIALAN_GIMNAZJALISTY_2018-2019(1).ppsx

     * * * * *

     Dnia 21.03.2019 r. zainteresowani uczniowie z klas VIII i III
     wzęli udział w X Turnieju Zawodów 

     organizowanym przez Zespół Szkół Nr 21
     w Warszawie.

       Celem przedsięwzięcia jest nie tyle promocja warszawskich szkół kształcących w zawodach,
     co poznawanie praktycznej strony danego zawodu.

          

       

       
      

     * * * * *

     We wtorek 19.03.2019 r. odbyły się V Szkolne Targi Edukacyjne 
     dla uczniów klas VIII i III (oddziały gimnazjalne)
     Szkoły Podstawowej Nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
     podczas których swoją ofertę edukacyjną przedstawiło
     13 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
     z Dzielnicy Praga Południe.

        

       

       

       

       

     * * * * *

     Zapraszamy do lektury poradnika
     dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020
     pt.: „Jak mądrze wybierać i wspierać?”.

     jak_madrze_wybierac_i_wspierac_-poradnik_-_rekrutacja_2019.pdf

     W pierwszej części publikacji znajdą Państwo porady,
     jak wspierać dziecko w dokonywaniu wyborów i radzeniu sobie
     z towarzyszącymi temu procesowi emocjami.

     W drugiej części zamieściliśmy
     szczegółowo opisane zasady tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w tym:
     terminy egzaminów, punktację, daty spotkań informacyjnych oraz adresy placówek doradztwa zawodowego.

     Mamy nadzieję, że informacje te pomogą w lepszym planowaniu
     ścieżki edukacyjno-zawodowej Państwa dzieci.

     * * * * *

     WSZYSTKO_CO_RODZICE_POWINNI_WIEDZIEC_O_EGZAMINIE_GIMNAZJALNYM_I_EGZAMINIE_OSMOKLASISTY.pdf

     * * * * *

     DNI OTWARTE DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

     Serdecznie zapraszamy Uczniów klas VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjalnych oraz Rodziców
     na spotkania informacyjne w liceach ogólnokształcących. 

     Dni_otwarte_w_warszawskich_liceach_ogolnoksztalcacych_w_2019_r.pdf

     Dni_otwarte_w_warszawskich_technikach_i_branzowych_szkolach_i_stopnia_w_2019_r.pdf

     * * * * *

     Od 5 do 9 marca 2019 r. w godz. 9.00-18.00 w Pałacu Kultury i Nauki
     odbędą się Targi Edukacyjne m.st. Warszawy,

     podczas których warszawskie licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia
     będą prezentowały swoją ofertę edukacyjną.

      

      

     W Targach uczestniczyć będzie ponad 40 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
     W celu zapewnienia bezpiecznych warunków uczniom odwiedzającym Targi spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu:

      

     1)      5 i 6 marca 2019 r.

     • godz. 9.00-16.00 prezentacje dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych,
     • godz. 16.00-18.00 prezentacje dla rodziców uczniów ósmych klas szkół podstawowych,

     2)      7 i 8 marca 2019 r.

     • godz. 9.00-16.00 prezentacje dla uczniów klas trzecich gimnazjów,
     • godz. 16.00-18.00 prezentacje dla rodziców uczniów klas trzecich gimnazjów,

     9 marca 2019 r.  godz. 9.00- 15.00 spotkania indywidualne dla uczniów i ich rodziców.

      

     W trakcie Targów na zapleczu sali Rudniewa dyżur pełnić będą doradcy zawodowi m.st.Warszawy.

     Zapraszamy Uczniów i Rodziców na indywidualne konsultacje i rozmowy
     dotyczace wyborów edukacyjnych i zawodowych. 

     * * * * *

     Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz doradcy zawodowi Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES
     serdecznie zapraszają Uczniów klas VIII szkół  podstawowych oraz III klas gimnazjum wraz z Rodzicami 
     na indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego
     w ramach Warszawskich Dni Otwartych Doradztwa Zawodowego.

     Doradcy zawodowi zapraszają  w dniach
     23 lutego 2019 r. (sobota)  oraz 24 lutego 2019 roku (niedziela) w godzinach od 10.00 do 15.00
     do Ogrodu Zimowego Pałacu Młodzieży (wejście głowne od ul. Świętokrzyskiej).

     Nie obowiazują wcześniejsze zapisy. 

     * * * * *

     Plan_naboru_2019-2020.xls

     * * * * *

     Harmonogram_rekrutacji_2019-2020_.pdf

     * * * * *

     "Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej"
     to przygotowana przez Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
     prezentacja zarówno dla rodziców jak i doradców zawodowych.
     Mamy nadzieję,że okaże sie pomocna w odpowiedzi na trudne pytania
     i pozwoli na lepsze poznanie  procesu rekrutacji j
     ak tez podejmowanie świadomych decyzji  edukacyjno-zawodowych. 

     Prezentacja_dla_rodzicow_WCIES.pdf

     * * * * *

     Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę.

     Zgodnie z przyjetą uchwałą w  postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do:


     1) klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i
     branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę dla absolwentów
     ośmioletnich szkół podstawowych wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej
     liczby szkół
     , które prowadzą takie postępowanie;


     2) klas pierwszych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich
     techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę dla
     absolwentów gimnazjów wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół,
     które prowadzą takie postępowanie.

      

     * * * * *

     Szanowni Uczniowie klas VIII,
     zachęcam do zapoznania się z poniższymi materiałami 
     przygotowanymi przez Centralną Komisje Egzaminacyjną
     dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty:

     Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne.

     Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)

     Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)

     Egzamin ósmoklasisty z matematyki

     Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

     * * * * *

     Doradcy zawodowi m.st. Warszawy zapraszają
     uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjalnych wraz z Rodzicami
     na konsultacje indywidualne dotyczące predyspozycji zawodowych i podejmowania decyzji edukacyjnych.

     Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjalmi:

     http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/20449-doradcy-zawodowi-mst-warszawy-zapraszaja

     * * * * *

     Już można zapoznać się z rankingami szkół 2019

     RANKING_LICEOW_WARSZAWSKICH_2019.docx
     RANKING_TECHNIKOW_2019.docx


      

     http://www.perspektywy.pl/portal/

     * * * * *

     WARSZTATY
     DORADZTWO ZAWODOWE

      

     ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS VIII  ORAZ KLAS III  NA GODZINNE WARSZTATY
     PROWADZONE PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO Z MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY OHP

     ŚRODA 09.01.2019

     3h   klasa 3A       s.200

     4h    klasa 3D       s.113

     5h   klasa 3E       s.211

      

     PIĄTEK 11.01.2019

     1h     klasa 3B     s.116

     2h     klasa 8A     s.211

     3h     klasa 3F     s.9

     4h     klasa 8B     s.207

     5h     klasa 3C     s.209

     * * * * *

     Komunikat_MEN_na_temat_rekrutacji_na_rok_szkolny_2019_2020.doc

     List_Minister_Edukacji_do_Rodzicow.pdf

     Ulotka_dotyczaca_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_i_ponadgimnazjalnych_na_rok_szkolny_2019_.pdf

     * * * * *

     Zachęcam do refleksji nad wyborem przyszłej szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej.

     INFORMATOR ON-LINE
     (dotyczy warszawskich szkół kształcących w zawodzie)

     http://informator.brp.edu.pl/

     ZESTAWIENIE ŚREDNICH PROGÓW PUNKTOWYCH
     (dotyczy wszystkich szkół warszawskich)

     Zestawienie_srednich_progow_punktowych_r._szk._2015-2016.xlsx

     Zestawienie_srednich_progow_punktowych_r._szk._2016-2017.xlsx

     Zestawienie_srednich_progow_punktowych_r._szk._2017-2018.pdf

     Zestawienie_srednich_progow_punktowych_r._szk._2018-2019.xlsx

     * * * * *

     WARSZTATY
     DORADZTWO ZAWODOWE

      

     ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS VIII  ORAZ KLAS III  NA DWUGODZINNE WARSZTATY
     PROWADZONE PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO Z MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY OHP

      

     Poniedziałek 26.11.2018 r.

     Klasa 3a 2,3 h (sala 103)

     Klasa 3e 4,5 h (sala 115)

     Piątek 07.12.2018 r.

     Klasa 8a 1,2 h (sala 211)

     Klasa 8b 4,5 h (sala 207)

     Wtorek 11.12.2018 r.

     Klasa 3f 2,3 h (sala 104)

     Klasa 3c 4,5 h (sala 209)

     Czwartek 13.12.2018 r.

     Klasa 3d 2,3 h (sala 212)

     Klasa 3b 4,5 h (sala 212)

      

     * * * * *

     DZIEŃ OTWARTY W CKP

     Dnia 23.11.2018 r. uczniowie klas VII i VIII oraz grupa zainteresowanych uczniów
     klas trzecich (oddziały gimnazjalne)
     odwiedziła Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujące się na ul. Mińskiej.

     Podczas dnia otwartego mogliśmy poznać wiele warszawskich szkół
     kształcących w różnych zawodach oraz poznać praktyczną stronę tychże zawodów.

       

       

     * * * * *

     Zachęcam do zapoznania się z prezentacją dotyczącą
     rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

     O_rekrutacji_do_szkol_2019-2020.ppsx

     oraz do odwiedzania strony www.men.gov.pl/rekrutacja 
     gdzie zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji,
     terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum,
     a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.
     Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

     * * * * *

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych