• Rok szkolny 2020/2021

    • Doradztwo zawodowe – projekt unijny "Sięgnij po więcej!"

       Już kolejny rok  (od grudnia 2019r.) realizujemy w naszej szkole projekt "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy".

         Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach podstawowych zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery.

        Projekt doradztwa zawodowego pt. „Sięgnij po więcej” jest realizowany pod patronatem warszawskiego Biura Edukacji oraz we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inicjatywa ta uzyskała prawie 4 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

           Miasto Stołeczne Warszawa pragnie przygotować młodzież do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy i przemian społecznych. W utworzonych w szkołach Punktach Informacji i Kariery (PIK) uczniowie najstarszych klas (VII-VIII) uzyskają nie tylko diagnozę swoich kluczowych kompetencji i umiejętności, takich jak przykładowo kreatywność, elastyczność, wyznaczanie i realizacja celów, ale i wsparcie dotyczące ich rozwijania.

           W naszej szkole Punkt Informacji i Kariery mieści się w pokoju nr 117, gdzie w wyznaczone dni pedagog szkolny/ doradca zawodowy prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców. Indywidualne rozmowy z Uczniami mają im pomóc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych pasji, talentów, potencjału oraz w świadomym planowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Zapraszamy też na spotkania Rodziców, będzie to dobra okazja do porozmawiania o przyszłości, karierze zawodowej dziecka oraz o dalszej drodze kształcenia.

         W planach jest również współpraca szkół z rynkiem pracy, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi czy organizacjami pozarządowymi. Młodzież weźmie udział w całodniowych wycieczkach do przedsiębiorstw. Uczniowie zapoznają się na nich m.in. ze specjalnościami i stanowiskami pracy w zakładach pracy, stosowanymi w firmach rozwiązaniami organizacyjnymi czy nowymi technologiami wykorzystywanymi w danej branży. Podczas warsztatów realizowanych w specjalistycznych pracowniach: budowlanej, cukierniczej, stolarskiej i krawieckiej zainteresowani uczniowie praktycznie zapoznają się z danym zawodem i specyfiką zadań.

              Całość realizowanych zadań pomoże w zbliżeniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i ułatwi młodzieży przejście z etapu nauki do zatrudnienia.     Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22

     Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 poniżej:

     Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/20222

     - Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st.warszawę na rok szkolny 2021/2022".
           Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych

     Przedstawiamy owoc współpracy Biura Edukacji oraz Centrum Kompetencji Cyfrowych UW w ramach projektu "Sięgnij po Więcej!"
     Kliknij link http://wyszukiwarka.spw.edu.pl, aby otworzyć zasób.
      
     Jak to działa?
     Wyszukiwarka Szkół Ponadpodstawowych umożliwia znalezienie szkół zgodnych z preferencjami Uczniów i Rodziców! Kreator wyszukiwania pozwala na wybór typu szkoły, dzielnicy, typów oddziałów, preferowanych języków, rozszerzonych przedmiotów, przedmiotów punktowanych na świadectwie. 
     Dodatkowo pozwala na znalezienie szkół, w których prowadzone są oddziały dwujęzyczne i międzynarodowe, oddziały artystyczne, oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego. Umożliwiliśmy również wyszukiwanie tych szkół, które dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
      
     Co jest efektem?
     Wynikiem wyszukiwania jest lista szkół spełniająca wybrane kryteria. Dzięki niej dysponować będziesz danymi szkoły, stroną internetową szkoły, mapą z zaznaczoną lokalizacją szkoły, wyszukiwarka rejestru szkół i placówek oświatowych oraz strona biuletynu informacji publicznej szkoły. Dzięki stronie internetowej szkoły zapoznasz się ze szczegółową ofertą szkoły. 
      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych