• AKCJA LATO W MIEŚCIE

    • Jadlospis_od_02.08.2021_lato.xls

      

     Harmonogram Lato w Mieście

     Aby powiększyć obrazek należy najechać na niego myszką, kliknąć prawym przyciskiem myszy i "otwórz grafikę w nowej karcie".

     W związku z awarią na pływalni wyjścia na basen w tygodniu 19.07-23.07 są odwołane, będą zmienione wyjścia.

      

     Fundacja Bez Wizy

     W ramach konkursu: "Lato w Mieście 2021" ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji, Fundacja Bez Wizy realizuje projekt

     Każdy może być aktorem!

     Czas wakacji to pora odpoczynku, ale - można go połączyć z intelektualną zabawą! My proponujemy relaks z domieszką dydaktyzmu i odrobiną wysiłku fizycznego.  Proponujemy dzieciom: przedstawianie legend warszawskich w teatrzyku cieni, zaprosimy do zabawy pacynkami i marionetkami, umożliwimy uczestnictwo w teatrze lalkowym i zainicjujemy odgrywanie scenek teatralnych.

      Oto tematy spotkań:

     1. Teatrzyk cieni - zadaniem jest przygotowanie i odegranie przez dzieci

     - przed widownią współuczestników - legend warszawskich "Wars i Sawa"

     i " Jak Kwasiżur diabła oszukał".

     2. Małe formy teatralne - odgrywanie scenek z użyciem elementów dramy,

     z wykorzystaniem utworów I. Krasickiego, S. Jachowicza i A. Oppmana.

     3. Zajęcia ekologiczno-teatralne - z wykorzystaniem pacynek zwierząt. Dzieci współtworzą mini-przedstawienia, uwrażliwiające na zwierzęta w naszym otoczeniu, budujące relacje człowiek - zwierzę i uczące odpowiedniej dbałości o żywe stworzenia, między innymi przez odpowiednie ich karmienie.

     4. Zajęcia teatru lalek - dzięki użyciu sceny i marionetek uczestnicy zaglądają

     w kulisy świata teatru. Poznają proces przygotowania przedstawienia lalkowego

     i rodzaje lalek. Uczestniczą w spektaklu "Dziadek do orzechów" wg E.T.A Hoffmanna i uczą się skonstruowania własnej marionetki.

      

     Warszawska Akcja "Lato w Mieście" 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

     Od 1 czerwca 2021 rruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”.              Tak jak co roku, w okresie wakacji, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

     Podczas 9 jednotygodniowych turnusów na dzieci czeka w tym roku 160 Feryjnych Placówek Edukacyjnych (FPE), w tym 11 w szkołach specjalnych.  

     Jak się zapisać?

     Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2021, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl rozpoczną się 1 czerwca od godziny 12:00              i potrwają do 11 czerwca.

     Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.

     Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 14 czerwca o godzinie 16.00.

     Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 21 czerwca do godz. 12.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

     Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne będą m.in. na stronie www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

     Feryjne Placówki Edukacyjne

     Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym
     w Warszawie.

     Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

     Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2021 jest organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku” (dokument dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku)

     Szczegółowe informacje dotyczące Akcji zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

      

     Wykaz szkół podstawowych, które będą realizowały Warszawską  Akcję  „Lato w Mieście” 2021  w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

      

     w okresie od 28.06.2021 r. do 16.07.2021 r.

     Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa

     Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego

     Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej „Gustaw” i „Harnaś”

      

     w okresie od 19.07.2021 r. do 30.07.2021 r.

     Szkoła Podstawowa nr 374 im. Piotra Szembeka

      

     w okresie od 19.07.2021 r. do 06.08.2021 r.

     Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej

     Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

      

     w okresie od 26.07.2021 r. do 06.08.2021 r.

     Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida

      

     w okresie od 09.08.2021 r. do 20.08.2021 r.

     Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

      

     w okresie od 09.08.2021 r. do 27.08.2021 r.

     Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny

      

     w okresie od 23.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

     Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego

      

      


      

       

      

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG
 • Galeria zdjęć

   brak danych