• Opłaty za posiłki

    •  

     OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU MAJU

     Uprzejmie informujemy, że przelewy 

     za obiady na maj 2022 r. będą przyjmowane w dniach

     od 22.04.2022 do 29.04.2022 godz. 12:00 

     Koszt obiadu od 15.02.2022 r. - 6,50 zł

      

     OPŁATA: 

     Klasy 1-8: 110,50 zł (17 dni ) - 02.05 dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 24.05 - 26.05 egzamin ósmoklasisty

     Oddział przedszkolny: 136,50 zł (21 dni ) - z 02.05, 24.05, 25.05 i 26.05

     PROSIMY O PRZESŁANIE POTWIERDZENIA PRZELEWU NA ADRES: obiadysp397@wp.pl

     Numer konta do wpłat za obiady w Szkole Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej.

     06 1030 1508 0000 0005 5039 0086 

     W opisie przelewu prosimy koniecznie podać: imię i nazwisko ucznia/klasa/miesiąc i rok.

     Odwołania obiadów odbywają się do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności:

     nr tel: 22 6176816, 22 6176803 w 1

     email: obiadysp397@wp.pl

     W nagłych wypadkach można odwołać obiad tego samego dnia do godz. 8:00 tylko drogą mailową na adres: obiadysp397@wp.pl

      

      


      

     Z obiadów może korzystać każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 397

     Obiady wydawane są w godzinach
     od 12.25 – 12.50 i 13.35 – 13.50
     za okazaniem imiennego numerka.
     Numerek to dowód wpłaty za obiady.
     Nie wolno go sprzedawać, rwać, malować, zamazywać, zapominać, gubić.

     Przy układaniu jadłospisu uwzględnione są normy żywieniowe
     zalecane przez Instytut Matki i Dziecka.

      


      

     Zgodnie z rozporządzeniem nr 1302/2017
     Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 03. 08. 2017 r.

     1302_0308.docx

     1302_0308zal.docx
      

     OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z POSIŁKU W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
     PRZYJMOWANE BĘDĄ Z GÓRY W OSTATNICH DNIACH MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC,
     W KTÓRYM NASTĘPUJE KORZYSTANIE Z POSIŁKU.
     /ZGODNIE Z COMIESIĘCZNYM OGŁOSZENIEM TERMINÓW/.

      


      

     Zasady dobrego zachowania na stołówce:

     1. Wchodząc na stołówkę układamy plecak w wyznaczonym miejscu.

     2. Ustawiamy się w kolejce.

     3. Nie biegamy.

     4. Nie krzyczymy.

     5. Po zjedzeniu posiłku sprzątamy naczynia, dosuwamy krzesło do stołu i opuszczamy stołówkę.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych