• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców

     Szkoła Podstawowa Nr 397

     im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

     ul. Afrykańska 11, Warszawa 03-966

      

     nr. konta: 39 1020 1127 0000 1402 0135 7300

     e-mail: rada.rodzicow.397@gmail.com

      

     Ochrona -130 zł/rok płatna w jednej racie we wrześniu, albo dwóch po 65 zł we wrześniu i lutym

     Rada Rodziców

     Rada Rodziców - 150 zł /rok (1 dziecko), płatne 150 złotych we wrześniu, bądź 15 zł na miesiąc 

     Rada Rodziców - 75 zł/rok (2 dziecko), płatne 75 złotych we wrześniu bądź po 7,5 zł na miesiąc 

     Rada Rodziców - 0 zł/rok (3 dziecko)

     Świetlica – 100 zł/ rok płatne we wrześniu, lub 10 rat po 10 złotych za miesiąc

     Wpłaty można zrobić: 

     • przelewem na konto Rady Rodziców koniecznie wpisując w tytule wpłaty, imię i nazwisko dziecka oraz klasę, nr konta PKO BP 39 1020 1127 0000 1402 0135 7300

      

     OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW

     Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców środki pochodzące ze składek Rodziców, Rada może wydatkować wyłącznie na następujące cele:

     • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, podręczników, wyjazdów klasowych
     • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny, Dnia Dziecka i Dni sportu szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.
     • sfinansowanie pomocy wykorzystywanych podczas zajęć w kołach zainteresowań itp.
     • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych
     • sfinansowanie części kosztów wszelkich występów uczniów związanych z reprezentowaniem szkoły na zewnątrz
     • wzbogacanie zbiorów bibliotecznych, pomocy dydaktycznych i sprzętu technicznego

     Rada Rodziców zawsze chętnie uczestniczy w nagradzaniu dzieci, aby dać im motywację do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zajęciach dodatkowych: olimpiadach, zajęciach sportowych. Bez Państwa zaangażowania i wsparcia finansowego nie będziemy mogli pomagać uczniom, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej integrować się z rówieśnikami. Zależy nam na wspieraniu wszelkich inicjatyw pozwalających na rozwój edukacyjny i społeczny naszych dzieci.

     Składka na Radę Rodziców skalkulowana została na kwotę 150 zł rocznie i liczymy, że widzicie Państwo potrzebę pomocy dzieciom i szkole.

     OPŁATA NA OCHRONĘ

     Na terenie naszej szkoły nad bezpieczeństwem naszych uczniów czuwa zatrudniona przez rodziców profesjonalna ochrona. Koszt na jednego ucznia został skalkulowany na 130 zł rocznie. Opłatę należy uiścić na konto Rady Rodziców w jednej lub dwóch ratach. 

     Jeśli wpłacacie Państwo opłatę w jednej racie prosimy o wpłatę pełnej kwoty 130 złotych do 30 września 2022

     Jeśli wpłacacie Państwo opłatę w dwóch ratach prosimy o wpłatę 65 złotych do 30 września, a drugą ratę prosimy wpłacić do 10 lutego 2023. 

     W państwa imieniu Rada Rodziców podpisała umowę z zewnętrzną firmą i musimy mieć pewność, że zgormadzone środki pozwolą nam na wywiązanie się z zobowiązania finansowego.

      

     Prezydium Rady Rodziców

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych