• Sztandary

    • HISTORIA SZTANDARÓW

      

     W setną rocznicę Bitwy pod Olszynką Grochowską, czyli w 1931 roku postanowiono wybudować szkołę na Grochowie. Po dwuletniej budowie powstała placówka
     przy ulicy Kordeckiego. W 1937 roku wraz z imieniem szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców Grochowa. Przetrwał on tragiczne lata okupacji.

     Niestety, w 1947 roku decyzją ówczesnych władz szkołę pozbawiono prawa
     używania imienia Bohaterów Olszynki Grochowskiej, a sztandar został ukryty
     przez jej pracowników. W 1972 roku – w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej – placówka rozpoczęła pracę w nowym budynku przy ulicy Afrykańskiej.
     W 1981 roku – w 150 rocznicę Bitwy Grochowskiej – zaistniała możliwość
     przywrócenia szkole zaszczytnego imienia.
     Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski zwrócili się
     z prośbą do Kuratorium Oświaty o powtórne nadanie imienia placówce.
     Stan wojenny odwlókł decyzję do 1984 roku.
     Uroczystość odbyła się 28 kwietnia 1984 roku.
     Szkoła otrzymała nowy sztandar i tablicę, nad którą umieszczono
     pamiątkowy krzyżyk z Olszynki Grochowskiej.

         W 1999 roku w budynku wygasającej w wyniku reformy oświaty
     podstawówki powstało Gimnazjum nr 20.
     Ostatni ósmoklasiści Szkoły Podstawowej nr 54
     ofiarowali gimnazjalistom pamiątkowy sztandar.
     Uroczystość odbyła się 2 marca 2001 roku. Uświetnili ją swoją obecnością goście
     z Kuratorium, Wydziału Oświaty Sportu i Rekreacji, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Dzielnicy Praga Południe, znani przedstawiciele świata sportu,
     w tym olimpijczycy, złoci medaliści, absolwenci SP 54,
     przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice naszych uczniów.

     W 2005 roku w wyniku starań podjętych przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną,
     Radę Rodziców i uczniów Gimnazjum nr 20
     przyjęło zaszczytne imię Bohaterów Olszynki Grochowskiej.
     Z tej okazji w czerwcu 2005 roku z funduszy zebranych przez społeczność szkolną został zakupiony kolejny sztandar gimnazjum.

     POCZET SZTANDAROWY GIMNAZJUM NR 20
     IM. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych