• Akcja "Zima w Mieście" 2020

    • W dniu 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynają się  zapisy do

     Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

      

     Wykaz szkół podstawowych realizujących Warszawską Akcję "Zima w Mieście" 2021

     w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

      

     Feryjne Placówki Edukacyjne

      

     w okresie od 4 stycznia 2021 roku do 8 stycznia 2021 roku*

     1. Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Międzyborska 64/70
     2. Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44
     3. Szkoła Podstawowa nr 215, ul. Kwatery Głównej 13
     4. Szkoła Podstawowa nr 312, ul. W. Umińskiego 12

      

     w okresie od 11 stycznia 2021 roku do 15 stycznia 2021 roku

     1. Szkoła Podstawowa nr 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27
     2. Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32
     3. Szkoła Podstawowa  nr 374, ul. Boremlowska 6/12
     4. Szkoła Podstawowa nr 375, ul. gen. R. Abrahama 10

      

      

     *z wyłączeniem 6 stycznia 2021 roku – dnia ustawowo wolnego od pracy.


      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Szanowni Państwo informujemy, że nasza szkoła nie bierze udziału w Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście" 2021.

      

     Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

     Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

      

     Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 2021 odbędzie się w dniach od 4 stycznia 2021 r.  do 15 stycznia 2021 r.

      

     W okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające na stałe w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

     Jak się zapisać?

     Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00
     i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się
     z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

     Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

     Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

     Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

     Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz
     z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

     Feryjne Placówki Edukacyjne

     Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00
     do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
     w Warszawie.

     Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

     Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

     Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

     Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

     Zapraszamy!

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG
 • Galeria zdjęć

   brak danych