• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców

     Szkoła Podstawowa Nr 397

     im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

     ul. Afrykańska 11, Warszawa 03-966


     39 1020 1127 0000 1402 0135 7300

      

      

     Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym, w dniu 2020.10.08 wybrano nowe Prezydium Rady Rodziców w następującym składzie:

     Przewodnicząca:
     Anna Petroff-Skiba (4a)

     Skarbnik:
     Anna Rowicka (3c)


     Pozostali członkowie: Robert Szlachetka (7a), Wnęk Katarzyna (7b), Alina Krychowska-Ćwikła (2a), Przemysław Wrzosek (1b)
      

     e-mail: radarodzicow_sp397@o2.pl

      

     Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

      

     Ochrona -130 zł/rok

     Rada Rodziców 150 zł /rok (1 dziecko)

     Rada Rodziców 75 zł/rok (2 dziecko)

     Rada Rodziców 0 zł/rok (3 dziecko)

      

     Wpłatę można zrobić: 

     • przelewem na konto Rady Rodziców koniecznie wpisując w tytule wpłaty, imię i nazwisko dziecka oraz klasę

      

     nr konta PKO BP 39 1020 1127 0000 1402 0135 7300

      

     OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW

     Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców środki pochodzące ze składek Rodziców, Rada może wydatkować wyłącznie na następujące cele:

     • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, podręczników, wyjazdów klasowych
     • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny, Dnia Dziecka i Dni sportu szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.
     • sfinansowanie pomocy wykorzystywanych podczas zajęć w kołach zainteresowań itp.
     • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych
     • sfinansowanie części kosztów wszelkich występów uczniów związanych z reprezentowaniem szkoły na zewnątrz
     • wzbogacanie zbiorów bibliotecznych, pomocy dydaktycznych i sprzętu technicznego

      

     Rada Rodziców zawsze chętnie uczestniczy w nagradzaniu dzieci, aby dać im motywację do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zajęciach dodatkowych: olimpiadach, zajęciach sportowych. Bez Państwa zaangażowania i wsparcia finansowego nie będziemy mogli pomagać uczniom, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej integrować się z rówieśnikami. Zależy nam na wspieraniu wszelkich inicjatyw pozwalających na rozwój edukacyjny i społeczny naszych dzieci.

     Składka na Radę Rodziców skalkulowana została na kwotę 150 zł rocznie i liczymy, że widzicie Państwo potrzebę pomocy dzieciom i szkole.

      

     OPŁATA NA OCHRONĘ

     Na terenie naszej szkoły nad bezpieczeństwem naszych uczniów czuwa zatrudniona przez rodziców profesjonalna ochrona. Koszt na jednego ucznia został skalkulowany na 130 zł rocznie. Opłatę należy uiścić do30.10.2021 r W państwa imieniu Rada Rodziców podpisała umowę z zewnętrzną firmą i musimy mieć pewność, że zgormadzone środki pozwolą nam na wywiązanie się z zobowiązania finansowego.

      

     Wpłat można dokonywać w następujący sposób:

     • przelewem na konto Rady Rodziców koniecznie wpisując w tytule wpłaty, imię i nazwisko dziecka oraz klasę

      

      

     Prezydium Rady Rodziców

      

      

     Informacje dotyczące ogólnych warunków ubezpieczenia NNW:

     WARTA_OWU_Mlodziez_szkolna_i_nauczyciele_2018-2019.pdf

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG
 • Galeria zdjęć

   brak danych