Nawigacja

Konkursy biblioteczne

 

REGULAMIN SZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA EKSLIBRIS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP NR 397
ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI NADANIA SZKOLE
IMIENIA BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ

 

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna SP Nr 397 w Warszawie.

 2. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

 3. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. V – VIII SP Nr 397 w Warszawie.

 4. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywności twórczej, popularyzacja sztuki graficznej wśród uczniów szkoły w połączeniu z symboliką zawartą w treści obrazów przedstawionych na ekslibrisie, kształtowanie wiedzy o patronie, upodobań czytelniczych i miłości do książki powiązanej z troską o estetyczny jej wygląd (oznaczenie za pomocą dzieła graficznego).

 5. Konkurs polega na wykonaniu exlibrisu tematycznie związanego z patronem szkoły w dowolnej technice, również komputerowej w tonacji czarno-białej lub kolorowej.

 6. Wykonane ekslibrisy muszą zawierać napis „Ex libris Biblioteki Szkolnej SP Nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie”.

 7. Wymiary prac nie mogą przekraczać formatu A6 (105 x 148 mm).

 8. Ekslibrisy powinny być sygnowane własnoręcznym podpisem autora wykonanym ołówkiem.

 9. Na odwrocie pracy graficznej należy wypisać dane o autorze : imię i nazwisko, klasę, technikę, w której wykonano ekslibris, np. linoryt, gipsoryt, drzeworyt, technika komputerowa.

 10. Jeden uczestnik może wykonać dowolną ilość prac!

 11. Prace należy dostarczyć do 25.02.2020 (włącznie) do biblioteki szkolnej.

 12. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż są autorami dostarczonych prac.

 13. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: kl. V – VI, kl. VII – VIII.

 14. Jury oceni prace pod względem: zgodności z tematem konkursu, kompozycji, kreatywności.

 15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28.02.2020. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na tablicy informacyjnej w bibliotece szkolnej.

 16. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

 17. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni oraz otrzymają dodatnie punkty z zachowania.

 18. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz nadesłanych prac na stronie internetowej szkoły, a także wykorzystanie prac do promocji biblioteki szkolnej.

 19. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

 


 

REGULAMIN SZKOLNEGO

KONKURSU LITERACKIEGO

„SZKOLNY LIMERYK”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna SP Nr 397 w Warszawie.

 2. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

 3. Konkurs skierowany jest do uczniów SP Nr 397 w Warszawie.

 4. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywności twórczej, promocja czytelnictwa i książek, rozwijanie umiejętności literackich oraz promocja szkolnych talentów.

 5. Konkurs polega na napisaniu limeryku o szkole – krótkiego wierszyka
  o następującej budowie
  : pięć wersów; układ rymów a-a-b-b-a; trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby).

 6. Jedna osoba może zgłosić tylko 1 pracę!

 7. Limeryk należy napisać w edytorze tekstu i wydrukować na kartce A4.
  Na odwrocie należy umieścić dane autora (imię, nazwisko, klasa) i dostarczyć do biblioteki szkolnej.

 8. Prace należy dostarczyć do 27.05.2019 (włącznie).

 9. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż są autorami dostarczonych prac.

 10. Jury oceni prace pod względem: zgodności z tematem konkursu, kompozycji, kreatywności, oryginalności, poprawności językowej.

 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10.06.2019. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na tablicy informacyjnej w bibliotece szkolnej.

 12. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

 13. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni oraz otrzymają dodatnie punkty z zachowania.

 14. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz nadesłanych prac na stronie internetowej szkoły, a także wykorzystanie prac do promocji biblioteki szkolnej.

 15. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie!

 

*****

 

REGULAMIN SZKOLNEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna SP Nr 397 w Warszawie.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV – VIII i III gim. SP Nr 397 w Warszawie.
 4. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywności twórczej, promocja czytelnictwa i książek, rozwijanie umiejętności plastycznych, zainteresowanie reklamą oraz promocja szkolnych talentów.
 5. Konkurs polega na wykonaniu plakatu prezentującego oryginalne hasło promujące książki i czytanie lub plakatu promującego ogólnie czytelnictwo lub zachęcającego do przeczytania konkretnych książek. Praca powinna być w formacie A4, wykonana dowolną techniką plastyczną.
 6. Jedna osoba może zgłosić tylko 1 pracę!
 7. Wykonaną pracę oraz kartkę z danymi autora (imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.
 8. Prace należy dostarczyć do 18.02.2019 (włącznie).
 9. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż są autorami dostarczonych prac.
 10. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: kl. IV – VI, kl. VII – VIII i III gim.
 11. Jury oceni prace pod względem: zgodności z tematem konkursu, kompozycji, kreatywności, oryginalności, poprawności językowej.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04.03.2019. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na tablicy informacyjnej w bibliotece szkolnej.
 13. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.
 14. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni oraz otrzymają dodatnie punkty z zachowania.
 15. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz nadesłanych prac na stronie internetowej szkoły, a także wykorzystanie prac do promocji biblioteki szkolnej.
 16. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


***

REGULAMIN SZKOLNEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KARTKA URODZINOWA DLA KUBUSIA PUCHATKA”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna SP Nr 397 w Warszawie.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów SP Nr 397 w Warszawie.
 4. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywności twórczej, promocja czytelnictwa i biblioteki szkolnej, rozwijanie umiejętności plastycznych i językowych oraz promocja szkolnych talentów.
 5. Konkurs polega na wykonaniu, dla Kubusia Puchatka, kartki urodzinowej formatu A5 w dowolnej technice plastycznej. Kartka powinna zawierać życzenia.
 6. Jedna osoba może zgłosić tylko 1 kartkę!
 7. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe.
 8. Wykonaną pracę oraz kartkę z danymi autora (imię, nazwisko, klasa) należy w kopercie dostarczyć do biblioteki szkolnej.
 9. Prace należy dostarczyć do 15.10.2018 (włącznie).
 10. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż są autorami dostarczonych prac.
 11. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
  1. Kl. 0 – 2 
  2. Kl. 4 – 6.
 12.  Jury oceni prace pod względem: 
 1. zgodności z tematem konkursu, 
 2. kompozycji, 
 3. kreatywności,
 4. oryginalności,
 5. poprawności językowej.
 1.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.10.2018. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na tablicy informacyjnej w bibliotece szkolnej.
 2.  Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.
 3.  Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni oraz otrzymają dodatnie punkty z zachowania.
 4. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz nadesłanych prac na stronie internetowej szkoły, a także wykorzystanie prac do promocji biblioteki szkolnej.
 5.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursiesmiley 

 

* * *

 

Dla tych, którzy lubią czytać albo lubią fotografować,
przygotowałyśmy konkurs 

pt. „Selfie z książką”.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
„SELFIE Z KSIĄŻKĄ”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna SP Nr 397 w Warszawie.

2. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

3.  Konkurs skierowany jest do uczniów SP Nr 397 w Warszawie.

4. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywności twórczej, promocja czytelnictwa i biblioteki szkolnej, rozwijanie umiejętności fotograficznych i informatycznych oraz promocja szkolnych talentów.

5. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia z ulubioną książką. Zdjęcie ma przedstawiać ulubioną lub obecnie czytaną przez nas książkę np. w miejscu, w którym lubimy czytać bądź innym ciekawym dla nas, w którym dobrze czyta się nam nasze ulubione lektury. Na zdjęciu nie musi być ukazany autor zdjęcia ani żadna inna osoba – można wykonać fotografie jedynie książce i wybranemu przez nas miejscu. Jedna osoba może zgłosić tylko 1 zdjęcie!

6. Zdjęcia należy wykonać dowolnym urządzeniem rejestrującym (aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp.). Zaleca się ustawienie jak najlepszych parametrów obrazu (w trosce o najlepszą jakość fotografii).

7. Wykonane prace powinny być dostarczone do biblioteki szkolnej – na odwrocie fotografii należy napisać dane autora (imię, nazwisko, klasa). Można również przesłać wykonane zdjęcie w formie pliku jpg na adres: bibliotekamonika@gmail.com, w temacie wiadomości należy wpisać wyraz „Konkurs”, a w treści dane autora.

8. Prace należy dostarczyć do 13.05.2018 (włącznie).

9. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż są autorami nadsyłanych prac.

10. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

a.      Kl. I i IV

b.     Kl. VII, 2 GIM, 3 GIM.

11. Jury oceni fotografie pod względem: 

a.      zgodności z tematem konkursu, 

b.     kompozycji, 

c.      kreatywności,

d.     oryginalności.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21.05.2018. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na tablicy informacyjnej w bibliotece szkolnej i stronie internetowej szkoły.

13. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

14. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni oraz otrzymają dodatnie punkty z zachowania.

15. Dodatkową nagrodę otrzyma również klasa, z której weźmie udział w konkursie najwięcej osób. Będą nią warsztaty fotograficzne.

16. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz nadesłanych prac na stronie internetowej szkoły, a także wykorzystanie prac do promocji biblioteki szkolnej.

17. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
  ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa

  Strona wykonana w standardzie WCAG
 • tel. (22) 617 68 03

  tel. (22) 617 01 79

  fax. (22) 617 68 08

Galeria zdjęć