Nawigacja

Wolontariat

 

Szkolne Koło Caritas powstało w naszej Szkole w 2012 roku
– jako jedna z form wolontariatu.

Młodzież włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność:

*charytatywną

*opiekuńczą

*wychowawczą

 

Cel SKC to:

 - koło działające na obszarze Szkoły, mobilizujące dzieci i młodzież do działania na rzecz potrzebujących

- organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią

- uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas

 

Przykładowe formy pracy i działania podejmowane przez SKC:

- prace manualne ( kartki, stroiki, rysunki, wyroby z gipsu, wyroby z bibuły, szopki bożonarodzeniowe, palemki wielkanocne, pisanki)

- organizowanie kiermaszów

-  zbiórka odzieży, słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych itp.

- udzielanie korepetycji ( wzajemna pomoc uczniowska)

- pomoc w świetlicy szkolnej ( zabawa z dziećmi, pomoc w odrabianiu lekcji)

- współpraca z Parafią Miłosierdzia Bożego   ul. Ateńska

- udział w festynach, piknikach, święcie Saskiej Kępy

 

Korzyści z działań w SKC:

- wzbogacenie, umocnienie roli wychowawczej szkoły

- możliwość umiejętnego gospodarowania wolnym czasem

- współpraca uczeń-nauczyciel-rodzice-szkoła-środowisko lokalne

- rozwój umiejętności społecznych

- wrażliwość na drugiego człowieka i jego los

- pomoc innym

 

W szkole działają również inne formy wolontariatu
np. Samorząd uczniowski.

Młodzież podejmuje również działania charytatywne
w różnych miejscach poza szkołą np. w schroniskach dla zwierząt,
w  szpitalach , w przedszkolach.

WARTO POMAGAĆ!!!  
ZOSTAŃ i TY WOLONTARIUSZEMJ

  

 

 

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
    ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa

    Strona wykonana w standardzie WCAG
  • tel. (22) 617 68 03

    tel. (22) 617 01 79

    fax. (22) 617 68 08

Galeria zdjęć