Nawigacja

Rada Rodziców Regulamin Dokumenty

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa Nr 397

im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

ul. Afrykańska 11, Warszawa 03-966


39 1020 1127 0000 1402 0135 7300

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodnicząca:             Anna Makowiecka (IIIB)                ania.makowiecka@o2.pl

Wiceprzewodniczący:    Marek Wiśniewski (IIIA)                marek1mc@o2.pl

Wiceprzewodnicząca:    Sylwia Kobus (IB)                            sylwia.kobus@gmail.com

Sekretarz:                         Robert Szlachetka (VB)                  umberciak@o2.pl

 

Komisja Rewizyjna

 

Anna Petroff-Skiba

Anna Rowicka

Księgowa:  Ewa Smolaga  501-075-789

 

e-mail: radarodzicowsp.397@gmail.com

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Ochrona -130 zł/rok

Rada Rodziców 150 zł /rok  (1 dziecko)

Rada Rodziców 75 zł/rok (2 dziecko)

Rada Rodziców 0 zł/rok (3 dziecko)

 

Wpłat można dokonywać w następujący sposób:

 • gotówką w czasie Zebrań i Dni Otwartych u Skarbnika Rady Rodziców czekającego na Państwa na parterze,
 • u skarbnika klasowego, który zbierze pieniądze w klasie na zebraniu (i po wpłacie Skarbnikowi Rady przekaże Państwu pokwitowania),
 • przelewem na konto Rady Rodziców koniecznie wpisując w tytule wpłaty, imię i nazwisko dziecka oraz klasę

 

nr konta PKO BP 39 1020 1127 0000 1402 0135 7300

 

OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców środki pochodzące ze składek Rodziców, Rada może wydatkować wyłącznie na następujące cele:

 • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, podręczników, wyjazdów klasowych
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny, Dnia Dziecka i Dni sportu szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.
 • sfinansowanie pomocy wykorzystywanych podczas zajęć w kołach zainteresowań itp.
 • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych
 • sfinansowanie części kosztów wszelkich występów uczniów związanych z reprezentowaniem szkoły na zewnątrz
 • wzbogacanie zbiorów bibliotecznych, pomocy dydaktycznych i sprzętu technicznego

 

Rada Rodziców zawsze chętnie uczestniczy w nagradzaniu dzieci, aby dać im motywację do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zajęciach dodatkowych: olimpiadach, zajęciach sportowych. Bez Państwa zaangażowania i wsparcia finansowego nie będziemy mogli pomagać uczniom, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej integrować się z rówieśnikami. Zależy nam na wspieraniu wszelkich inicjatyw pozwalających na rozwój edukacyjny i społeczny naszych dzieci.

Składka na Radę Rodziców skalkulowana została na kwotę 150 zł rocznie i liczymy, że widzicie Państwo potrzebę pomocy dzieciom i szkole.

 

OPŁATA NA OCHRONĘ

Na terenie naszej szkoły nad bezpieczeństwem naszych uczniów czuwa zatrudniona przez rodziców profesjonalna ochrona. Koszt na jednego ucznia został skalkulowany na 130 zł rocznie. Opłatę należy uiścić do 30.09.2019 r W państwa imieniu Rada Rodziców podpisała umowę z zewnętrzną firmą i musimy mieć pewność, że zgormadzone środki pozwolą nam na wywiązanie się z zobowiązania finansowego.

 

Wpłat można dokonywać w następujący sposób:

 • gotówką w czasie Zebrań i Dni Otwartych u Skarbnika Rady Rodziców czekającego na Państwa na parterze,
 • u skarbnika klasowego, który zbierze pieniądze w klasie na zebraniu (i po wpłacie Skarbnikowi Rady przekaże Państwu pokwitowania),
 • przelewem na konto Rady Rodziców koniecznie wpisując w tytule wpłaty, imię i nazwisko dziecka oraz klasę

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

Informacje dotyczące ogólnych warunków ubezpieczenia NNW:

WARTA_OWU_Mlodziez_szkolna_i_nauczyciele_2018-2019.pdf

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
  ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa

  Strona wykonana w standardzie WCAG
 • tel. (22) 617 68 03

  tel. (22) 617 01 79

  fax. (22) 617 68 08

Galeria zdjęć