Nawigacja

Aktualności biblioteczne Nowości w naszej bibliotece To warto przeczytać Godziny pracy biblioteki Konkursy biblioteczne Recenzje O bibliotece Regulamin biblioteki Rok szkolny 2018/2019

O bibliotece

     Istnienie bibliotek szkolnych sięga czasów starożytnych. Już wtedy powstały po to, by służyć nauczycielom i uczniom. Rangę bibliotekom szkolnym nadała KOMISJA EDUKACJI  NARODOWEJ Księstwa Warszawskiego i KOMISJI OŚWIECENIA Królestwa Kongresowego. Wtedy to wydano rozporządzenie, by obowiązkowo w szkołach zakładać biblioteki szkolne, a ich plan pracy ściśle związać z programem nauczania. Zalecano, aby w bibliotece zatrudniać osoby z profesjonalnym przygotowaniem do zawodu czyli  BIBLIOTEKARZY.

     Po wojnie skupiono się na odbudowie bibliotek szkolnych, które w 85% zostały zniszczone w czasie okupacji. Dodatkowo wydany „DEKRET O BIBLIOTEKACH Z 1946 ROKU” włączył biblioteki szkolne do ogólnokrajowej sieci bibliotek, podkreślając w ten sposób bardzo ważną rolę bibliotek szkolnych w życiu publicznym i wpływaniu na rozwój intelektualny ludności.

     Czasy obecne, które cechuje niesamowity postęp w dziedzinie techniki i technologii wymusił również zmiany w sferze postrzegania bibliotek i ich roli w społeczeństwie.

     Na bibliotekach szkolnych spoczywa bardzo ważne zadanie. Powinny stawać się one nie tylko wszechnicą wiedzy czuwającą nad rozwojem i rozpowszechniania czytelnictwa, ale również oczekuje się, by stały się prężnie działającymi ośrodkami informacji.

     BIBLIOTEKA SZKOLNA SPEŁNIA FUNKCJE :

 • informacyjną,
 • kształcącą,
 • dydaktyczną,
 • wychowawczą,
 • opiekuńczą,
 • terapeutyczną,
 • kulturotwórczą,
 • rozrywkową,
 • rekreacyjną.

 

     Za datę narodzin naszej biblioteki przyjmuje się 1933 r., kiedy to wybudowana została Szkoła Powszechna Nr 54 znajdująca się przy ul. Kordeckiego 54. W 1972 r. szkołę przeniesiono na ul. Afrykańską 11 gdzie znajduje się do dziś. Biblioteka zajęła jedno pomieszczenie na parterze i nie pełniła wówczas funkcji czytelni. Na początku lat 80-tych biblioteka została przeniesiona do obecnych pomieszczeń, w których zorganizowano czytelnię.

     W 1996 r. w bibliotece pojawiły się pierwsze komputery (jeden dla uczniów i dwa dla nauczycieli bibliotekarzy). W tym samym roku zakupiono program biblioteczny SOWA i wprowadzono cały księgozbiór do komputera. W 2003 r. w bibliotece znajdowało się 11 komputerów z dostępem do internetu. W 2013 r. biblioteka przeszła gruntowny remont, a na początku 2014 r. wyposażono ją w 6 nowych komputerów dla uczniów.

 

     Praca bibliotekarzy obejmuje m. in.:

 • gromadzenie i opracowanie zbiorów (książki i inne dokumenty trzeba zakupići włączyć do księgozbioru za pomocą programu SOWA);
 • udostępnianie zbiorów (wszystkie zasoby biblioteczne są tu dla Was – zapraszamy do korzystania);
 • działalność informacyjną (my także jesteśmy tu dla Was – nauczyciel bibliotekarz chętnie wyszuka potrzebne informacje, materiały oraz pomoże w nauce);
 • udostępnianie uczniom czytelni (gościmy uczniów tłumnie przybywających w czytelni podczas przerw oraz nie uczęszczających na lekcje religii, czekających na znajomych i zajęcia dodatkowe);
 • codzienną współpracę z młodzieżą (uczniowie nie tylko „są”, ale pomagają w promowaniu edukacji czytelniczej i innych pracach bibliotecznych);
 • promowanie kultury (dbamy o Wasze słownictwo,  przestrzeganie reguł zachowania,  tworzymy gazetki informacyjno – kulturalne);
 • prowadzenie zajęć bibliotecznych (po uzgodnieniu z nauczycielami);
 • współpracę z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej znajdującą się przy ul. Gocławskiej 4.
   

 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI :)

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
  ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa

  Strona wykonana w standardzie WCAG
 • tel. (22) 617 68 03

  tel. (22) 617 01 79

  fax. (22) 617 68 08

Galeria zdjęć