• Lato w mieście 2020

     • Szanowni Państwo

      wszystkie aktualności dotyczące akcji Lato w mieście 2020 zamieszczone są w zakładce Lato w mieście.

     • Zwrot podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej

     • Oddawanie podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej
      w roku szkolnym 2019/2020

       

      1. Każdy uczeń ma obowiązek razem z rodzicem sprawdzić stan podręczników i przygotować do oddania taki sam komplet, jaki wypożyczył ze szkoły. Za komplet uważa się podręcznik wraz z płytami CD (przypominamy, że jeśli ktoś wypożyczył podręcznik bez płyty CD to ten fakt został odnotowany w rejestrze komputerowym).
      2. Należy także usunąć z podręczników okładki foliowe oraz różne karteczki, sprawdziany, zakładki itp., które często wkładacie do książek.  Jeśli zaznaczaliście coś w podręczniku ołówkiem, to prosimy delikatnie wymazać to gumką. Prosimy o zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostować pogięte kartki czy skleić rozdarcia.
      3. Jeśli podręcznik lub książka zostały zgubione lub zniszczone (podarte, pobrudzone, zalane płynem itp.), należy wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem ustalić sposób rekompensaty (np. odkupienie podręcznika/książki czy przyniesienie dowolnej książki w zamian za zniszczoną).
      4. Osoba wchodząca do szkoły musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
      5. Przy wejściu do budynku będzie mierzona temperatura.
      6. Przy wejściu do budynku/wyjściu należy skorzystać z płynu dezynfekującego,  umieszczonego w dozownikach, w oznaczonych miejscach (np. na ścianie naprzeciwko wejścia do biblioteki).
      7. W bibliotece mogą przebywać tylko dwie osoby.
      8. Uczeń/rodzic podkłada pod czytnik po kolei każdą książkę, nauczyciel bibliotekarz zaznacza w systemie komputerowym SOWA zwrot książki, po czym uczeń/rodzic odkłada książki w wyznaczone przez nauczyciela bibliotekarza miejsce.
      9. Nauczyciel bibliotekarz informuje o ewentualnych książkach, które jeszcze nie zostały zwrócone.

      Harmonogram zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej:

      - 15.06 (poniedziałek) 10:00 – 13:00: klasa 5a

      - 15.06 (poniedziałek) 13:30 – 16:00: klasa 3a, 3b

      - 16.06 (wtorek) 11:00 – 14:00: klasa 5b

      - 16.06 (wtorek) 14:30 – 17:00: klasa 1a

      - 17.06 (środa) 11:00 – 14:00: klasa 6a

      - 17.06 (środa) 14:30 – 17:00: klasa 1b

      - 18.06 (czwartek) 11:00 – 14:00: klasa 7a

      - 18.06 (czwartek) 14:30 – 17:00: klasa 1c

      - 19.06 (piątek) 10:00 – 13:00: klasa 7b

      - 19.06 (piątek) 13:30 – 16:00: klasa 2a

      - 22.06 (poniedziałek) 10:00 – 13:00: klasa 8a

      - 22.06 (poniedziałek) 13:30 – 16:00: klasa 2b

      - 23.06 (wtorek) 10:00 – 13:00: klasa 8b

      - 23.06 (wtorek) 13:30 – 16:00: klasa 2c

      - 24.06 (środa) 10:00 – 13:00: klasa 8c

      - 24.06 (środa) 13:30 – 16:00: dodatkowy termin dla osób, które nie oddały wszystkich książek.

       

      W związku z panującą sytuacją, bardzo prosimy o zastosowanie się do przedstawionych terminów i wytycznych.

       

     • Osiągnięcia naszych Uczniów

     • Jakub Chmiel uczeń klasy 8b oraz Tomasz Kurzela uczeń klasy 8c
      zostali Finalistami II Ogólnopolskiego Konkursu Sokrates z historii
      Serdeczne gratulacje!!!!

     • Informacje dotyczące bezpiecznego pobytu kandydatów do klas sportowych w SP 397 podczas próby sprawnościowej.

     • Uprzejmie informujemy, że podczas trwania próby sprawnościowej dla kandydatów do klas sportowych, obowiązują wytyczne w sprawie bezpieczeństwa uczniów, dotyczące zagrożenia Covid-19. Wytyczne te zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

      Informujemy, że podczas testów sprawnościowych:

      1. Przeprowadzający testy i obsługa będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe).
      2. Przy wejściu do budynku / wyjściu korzystamy z płynu dezynfekującego,  umieszczonego w dozownikach, w oznaczonych miejscach
      3. Sprzęt (przyrządy i przybory) używany przez kandydatów będzie   dezynfekowany po każdorazowym użyciu.
      4. Kandydaci przystępują do próby sprawnościowej wyłącznie posiadając   podpisany przez oboje rodziców/opiekunów wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego oraz oświadczenie w sprawie Covid 19 (zamieszczony na stronie internetowej szkoły)
      5. Zgodnie z informacją zamieszczoną w oświadczeniu dla rodziców, przy wejściu do budynku kandydatom będzie mierzona temperatura (temperatura powyżej 37,5 spowoduje niewpuszczenie do budynku szkoły)
      6. Zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez rodziców, kandydaci przystępujący do próby sprawnościowej są zdrowi i nie mieli kontaktu z osobami zarażonymi covid-19. Gdyby stan ten się zmienił, rodzice mają obowiązek o tym poinformować prowadzących testy.
      7. Podczas testów przeprowadzony będzie przez pielęgniarkę pomiar wzrostu i masy ciała. Jeśli rodzice nie życzą sobie przeprowadzenia tego pomiaru, uprzejmie prosimy o przekazanie tych danych na piśmie z podaniem imienia i nazwiska dziecka. Dziecko powinno mieć taki zapis ze sobą. W przeciwnym razie pomiar zostanie przeprowadzony.
      8. Rodzice przyprowadzają dzieci do „części wspólnej”, przekazują je trenerom/obsłudze i opuszczają budynek szkoły. Po przeprowadzonym sprawdzianie odbierają dzieci osobiście z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa (pojedynczo, z zastosowaniem odpowiedniej odległości)
      9. Na przeprowadzenie prób przewidujemy 45 minut.
     • Komunikat dotyczący próby sprawnościowej (klasy IV)

     • Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Dyrektora SP 397, test biegowy (50 m) zostaje wycofany z tegorocznego zestawu testów sportowych dla kandydatów do klasy IV sportowej z elementami wioślarstwa. Pozostałe elementy próby sprawnościowej pozostają bez zmian.

       

     • Międzynarodowy Dzień Dziecka

     • 1 czerwca, dzień radosny –
      Kwitną kwiatki, to znak wiosny.
      W dniu tak pięknym i wspaniałym,
      Życzę Tobie sercem całym:
      Moc uśmiechu i radości,
      Zdrowia, szczęścia, pomyślności.

      Bądź dzieckiem jak najdłużej,
      Jak dziecko baw się i śmiej,
      kochaj tak jak dziecko
      i serce dziecka zawsze miej!

      Niespodzianka

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
    • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
    • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
    • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych