• Wytyczne dotyczące organizacji nauki w Szkole Podstawowej nr 397 w okresie zagrożenia epidemicznego

     • Urząd m.st. Warszawy opracował wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego w samorządowych szkołach.

      Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników. Dlatego przygotowaliśmy i zamieszczamy procedury postępowania.  Do przedszkoli i szkół będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie. Osoby przyprowadzające dzieci będą musiały przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada jedno dziecko - jeden opiekun) będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej pod warunkiem zachowania dystansu. Osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

      W przestrzeni wspólnej obowiązuje noszenie maseczek (na korytarzach szkolnych).

      W zakładce dokumenty szkolne, rok 2020,2021 znajdują się obowiązujące procedury i wyciąg z przepisów prawa dotyczący kwarantanny.

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

      Serdecznie zapraszamy 1 września 2020 roku do szkoły na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

      Zaplanowane są spotkania według następującego harmonogramu:

      godz. 9.00 klasy II, VII i VIII spotykają się ze swiomi wychowawcami w salach lekcyjnych, 

      godz. 9.30 klasy IV i VI spotykaja się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych,

      godz. 10.00 klasy I oraz oddział przedszkolny sala gimnastyczna,

      godz. 11.00 uczniowie klas III spotykają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. 

      *****

      Żegnajcie wakacje! - prezentacja dla klasy 3c

     • Informacja CKE

     • Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. znajduje się w zakładce rekrutacja

     • Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     • Informujemy, że zaświadczenia z egzaminu klas ósmych będą do odebrania od dnia 31.07.2020 r. od godziny 13,00 do 15,45, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 397 im. Bochaterów Olszynki Grochowskiej. Pozostałe dni w godzinach 8,00 - 15,45.

     • Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     • Informujemy, że wyniki egzaminu klas ósmych będą dostępne w dniu 31.07.2020 r. od godziny 10,00. 

      Adres serwisu: https://wyniki.edu.pl

      Niezbędne loginy i hasła zostały przekazane  poprzez dziennik elektroniczny.

       

       

     • Bezpiecznych wakacji!

     • Zaczęły się wakacje, będziemy spędzać je w różnych miejscach, dlatego zachęcamy do przypomnienia sobie podstawowych zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego: Bezpieczne wakacje - prezentacja.


      Dziękujemy za ten rok szkolny i do zobaczenia w następnym!

      Dbajcie o siebie, zbierajcie siły na nowe wyzwania i dobrze się bawcie!

     • Lato w mieście 2020

     • Szanowni Państwo

      wszystkie aktualności dotyczące akcji Lato w mieście 2020 zamieszczone są w zakładce Lato w mieście.

     • Zwrot podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej

     • Oddawanie podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej
      w roku szkolnym 2019/2020

       

      1. Każdy uczeń ma obowiązek razem z rodzicem sprawdzić stan podręczników i przygotować do oddania taki sam komplet, jaki wypożyczył ze szkoły. Za komplet uważa się podręcznik wraz z płytami CD (przypominamy, że jeśli ktoś wypożyczył podręcznik bez płyty CD to ten fakt został odnotowany w rejestrze komputerowym).
      2. Należy także usunąć z podręczników okładki foliowe oraz różne karteczki, sprawdziany, zakładki itp., które często wkładacie do książek.  Jeśli zaznaczaliście coś w podręczniku ołówkiem, to prosimy delikatnie wymazać to gumką. Prosimy o zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostować pogięte kartki czy skleić rozdarcia.
      3. Jeśli podręcznik lub książka zostały zgubione lub zniszczone (podarte, pobrudzone, zalane płynem itp.), należy wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem ustalić sposób rekompensaty (np. odkupienie podręcznika/książki czy przyniesienie dowolnej książki w zamian za zniszczoną).
      4. Osoba wchodząca do szkoły musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
      5. Przy wejściu do budynku będzie mierzona temperatura.
      6. Przy wejściu do budynku/wyjściu należy skorzystać z płynu dezynfekującego,  umieszczonego w dozownikach, w oznaczonych miejscach (np. na ścianie naprzeciwko wejścia do biblioteki).
      7. W bibliotece mogą przebywać tylko dwie osoby.
      8. Uczeń/rodzic podkłada pod czytnik po kolei każdą książkę, nauczyciel bibliotekarz zaznacza w systemie komputerowym SOWA zwrot książki, po czym uczeń/rodzic odkłada książki w wyznaczone przez nauczyciela bibliotekarza miejsce.
      9. Nauczyciel bibliotekarz informuje o ewentualnych książkach, które jeszcze nie zostały zwrócone.

      Harmonogram zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej:

      - 15.06 (poniedziałek) 10:00 – 13:00: klasa 5a

      - 15.06 (poniedziałek) 13:30 – 16:00: klasa 3a, 3b

      - 16.06 (wtorek) 11:00 – 14:00: klasa 5b

      - 16.06 (wtorek) 14:30 – 17:00: klasa 1a

      - 17.06 (środa) 11:00 – 14:00: klasa 6a

      - 17.06 (środa) 14:30 – 17:00: klasa 1b

      - 18.06 (czwartek) 11:00 – 14:00: klasa 7a

      - 18.06 (czwartek) 14:30 – 17:00: klasa 1c

      - 19.06 (piątek) 10:00 – 13:00: klasa 7b

      - 19.06 (piątek) 13:30 – 16:00: klasa 2a

      - 22.06 (poniedziałek) 10:00 – 13:00: klasa 8a

      - 22.06 (poniedziałek) 13:30 – 16:00: klasa 2b

      - 23.06 (wtorek) 10:00 – 13:00: klasa 8b

      - 23.06 (wtorek) 13:30 – 16:00: klasa 2c

      - 24.06 (środa) 10:00 – 13:00: klasa 8c

      - 24.06 (środa) 13:30 – 16:00: dodatkowy termin dla osób, które nie oddały wszystkich książek.

       

      W związku z panującą sytuacją, bardzo prosimy o zastosowanie się do przedstawionych terminów i wytycznych.

       

     • Osiągnięcia naszych Uczniów

     • Jakub Chmiel uczeń klasy 8b oraz Tomasz Kurzela uczeń klasy 8c
      zostali Finalistami II Ogólnopolskiego Konkursu Sokrates z historii
      Serdeczne gratulacje!!!!

     • Informacje dotyczące bezpiecznego pobytu kandydatów do klas sportowych w SP 397 podczas próby sprawnościowej.

     • Uprzejmie informujemy, że podczas trwania próby sprawnościowej dla kandydatów do klas sportowych, obowiązują wytyczne w sprawie bezpieczeństwa uczniów, dotyczące zagrożenia Covid-19. Wytyczne te zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

      Informujemy, że podczas testów sprawnościowych:

      1. Przeprowadzający testy i obsługa będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe).
      2. Przy wejściu do budynku / wyjściu korzystamy z płynu dezynfekującego,  umieszczonego w dozownikach, w oznaczonych miejscach
      3. Sprzęt (przyrządy i przybory) używany przez kandydatów będzie   dezynfekowany po każdorazowym użyciu.
      4. Kandydaci przystępują do próby sprawnościowej wyłącznie posiadając   podpisany przez oboje rodziców/opiekunów wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego oraz oświadczenie w sprawie Covid 19 (zamieszczony na stronie internetowej szkoły)
      5. Zgodnie z informacją zamieszczoną w oświadczeniu dla rodziców, przy wejściu do budynku kandydatom będzie mierzona temperatura (temperatura powyżej 37,5 spowoduje niewpuszczenie do budynku szkoły)
      6. Zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez rodziców, kandydaci przystępujący do próby sprawnościowej są zdrowi i nie mieli kontaktu z osobami zarażonymi covid-19. Gdyby stan ten się zmienił, rodzice mają obowiązek o tym poinformować prowadzących testy.
      7. Podczas testów przeprowadzony będzie przez pielęgniarkę pomiar wzrostu i masy ciała. Jeśli rodzice nie życzą sobie przeprowadzenia tego pomiaru, uprzejmie prosimy o przekazanie tych danych na piśmie z podaniem imienia i nazwiska dziecka. Dziecko powinno mieć taki zapis ze sobą. W przeciwnym razie pomiar zostanie przeprowadzony.
      8. Rodzice przyprowadzają dzieci do „części wspólnej”, przekazują je trenerom/obsłudze i opuszczają budynek szkoły. Po przeprowadzonym sprawdzianie odbierają dzieci osobiście z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa (pojedynczo, z zastosowaniem odpowiedniej odległości)
      9. Na przeprowadzenie prób przewidujemy 45 minut.
     • Komunikat dotyczący próby sprawnościowej (klasy IV)

     • Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Dyrektora SP 397, test biegowy (50 m) zostaje wycofany z tegorocznego zestawu testów sportowych dla kandydatów do klasy IV sportowej z elementami wioślarstwa. Pozostałe elementy próby sprawnościowej pozostają bez zmian.

       

     • Międzynarodowy Dzień Dziecka

     • 1 czerwca, dzień radosny –
      Kwitną kwiatki, to znak wiosny.
      W dniu tak pięknym i wspaniałym,
      Życzę Tobie sercem całym:
      Moc uśmiechu i radości,
      Zdrowia, szczęścia, pomyślności.

      Bądź dzieckiem jak najdłużej,
      Jak dziecko baw się i śmiej,
      kochaj tak jak dziecko
      i serce dziecka zawsze miej!

      Niespodzianka

     • "Książka z okienka" – wyszukaj w katalogu, zamów i odbierz

     • Nauka jest ważna, ale równie ważne są chwile spędzone z książką dla przyjemności. Jakiś czas temu zachęcaliśmy do lektury dostępnych za darmo w Internecie książek, bajek, opowiadań. Zaproponowałyśmy również warte uwagi nowości wydawnicze, które można nabyć w księgarniach internetowych w tradycyjnej formie papierowej, jako e-book do czytania na nośnikach elektronicznych i audiobooki do słuchania. W ostatnim czasie w naszej bibliotece pojawiło się kilkadziesiąt nowych książek, które zakupiłyśmy z myślą o naszych czytelnikach i chcemy się nimi z Wami dzielić. Dlatego powstał pomysł "Książka z okienka", polegający na złożeniu "zamówienia" na książkę z naszej biblioteki poprzez wiadomość w e-dzienniku Librus lub na e-maila monika.jankowska@sp397waw.pl Każdy czytelnik może zamówić do 3 książek, nawet kiedy ma już inne książki na swoim koncie. Aby zamówić książkę należy wykonać kilka kroków:

       

      1. Wejść do internetowego katalogu księgozbioru naszej biblioteki: https://warszawa-sp397.sowa.pl/

      2. Wpisać tytuł książki albo nazwisko autora książki, którą chcesz wypożyczyć i wcisnąć Enter - pojawią się wyniki wyszukiwania.

      3. Sprawdzić, czy książka jest dostępna do wypożyczenia - jeśli jest dostępna pojawi się taka informacja w kolorze zielonym.

      4. Jeśli książka jest dostępna i chcesz ją wypożyczyć, napisz w wiadomości w e-dzienniku Librus lub na e-maila monika.jankowska@sp397waw.pl tytuł książki i autora (jeśli jest podany).

       

      Jeśli nie wiesz, którą książkę wypożyczyć - zajrzyj do naszych propozycji: Polecajki oraz do Nowości w naszej bibliotece.

       

      Zamówienia książek prosimy wysyłać do poniedziałku (tj. 1.06.2020). Następnego dnia książki zostaną przygotowane i będą do odbioru przez tzw. okienko po godz. 12:00.


       

      Nauczyciele bibliotekarze  

     • Próba sprawnościowa dla kandydatów do klas sportowych z elementami wioślarstwa

     • Próba sprawności dla kandydatów do klasy IV

      Ocena warunków fizycznych:

      • Pomiar wzrostu
      • Pomiar masy ciała (waga)

      Próba sprawnościowa – ocena punktowa wg. punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej ( MTSF) dla chłopców i dziewcząt w wieku zgodnie z wiekiem uczestników:

      • bieg na dystansie 50 m (Zarządzeniem Dyrektora SP 397 próba bieg-50 m zostaje w tym roku odwołana)
      • zwis na ugiętych rękach
      • siady z leżenia
      • skok w dal z miejsca
      • bieg 4x10m
      • gibkość – skłon tułowia

      Bieg 50 m - próba szybkości biegowej:
      a) wykonanie 
      Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety. 
      b) pomiar 
      Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. 

      Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków: 
      a) wykonanie 
      Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem. 
      b) pomiar 
      Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.

      Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha: 
      a) wykonanie 
      Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. 
      b) pomiar 
      Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

      Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg): 
      a) wykonanie 
      Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac. 
      b) pomiar 
      Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.

      Bieg zwinnościowy (4 x 10m): 
      a) wykonanie 
      Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, (wym. 5cm x 5cm x 5cm) lub woreczek gimnastyczny, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek/woreczek (klocek/woreczek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek/woreczek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. 
      b) pomiar 
      Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. 
      c) uwagi 
      Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć. 

      Skłon tułowia w przód - próba gibkości: 
      a) wykonanie 
      Badany staje na taborecie/ławeczce tak , aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy złączone, nogi proste w kolanach - z tej pozycji wykonuje skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi taboretu/ławeczce - utrzymanie tej pozycji przez 2 s.
      b) pomiar 
      Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm

      _________________________________________________________________________________________

       

      Próba sprawności dla kandydatów do klasy VI

      • Pomiar wysokości ciała
      • Pomiar masy ciała

      1. Test  Coopera.

      (Uwaga, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, zadanie to zostało zarządzeniem Dyrektora SP 397 odwołane!)

      Próba biegowa 12-minutowa  powinna  odbywać  się  na  miękkiej  nawierzchni,najlepiej na tartanie na  stadionie lekkoatletycznym. Pokonany przez biegacza dystans uznawany jest za miarę wytrzymałości. Dokładna ocena wytrzymałości odczytywana jest z tabeli odpowiednio do wieku.

       

      2. Podciąganie do drążka w leżeniu  tyłem.

      Z pozycji wyjściowej podciąganie aż do pełnego ugięcia ramion. Podczas wykonywania próby, następuje  wyprost ciała tak,  aby staw skokowy,  biodrowy i ramienny  stanowiły  jedną  linie. Nogi wyprostowane  podparte  na  piętach. Powrót  do  pozycji wyjściowej. Ćwiczący wykonuje maksymalną ilość powtórzeń bez przerwy.

       

      3. Skłony tułowia  z  leżenia tyłem.  

      Badany leży  na  macie z  rozstawionymi  na  szerokość 30  cm stopami i kolanami ugiętymi  pod kątem prostym. Ręce  splecione na karku. Na  sygnał ”start”  badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej dotykając plecami maty. Ćwiczenie trwa 30 sekund, a prowadzący liczy prawidłowe powtórzenia wykonane w tym czasie.

       

      4. Skłony tułowia  z leżenia  przodem

      Ćwiczący leży  przodem na  skrzyni  (skrzynia na  wysokości bioder 80  – 100 cm)  z wyprostowanymi  i złączonymi nogami.  Ręce na  karku, tułów maksymalnie opuszczony w dół. Wyprosty tułowia do pozycji poziomej i skłony w przód wykonuje się bez przerw.

       

      5. Wejście na stopień przez 1’  

      W ciągu podanego czasu badany wchodzi  na   stopień. Badany stawia swą lewą stopę na  stopniu, dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym  wyproście w stawach  kolanowych i biodrowym.  Następnie stawia  lewą stopę na podłodze, a prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.

       

       

       

       

       

       

       

       

   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych