• Próba sprawnościowa dla kandydatów do klas sportowych z elementami wioślarstwa

     • Próba sprawności dla kandydatów do klasy IV

      Ocena warunków fizycznych:

      • Pomiar wzrostu
      • Pomiar masy ciała (waga)

      Próba sprawnościowa – ocena punktowa wg. punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej ( MTSF) dla chłopców i dziewcząt w wieku zgodnie z wiekiem uczestników:

      • bieg na dystansie 50 m (Zarządzeniem Dyrektora SP 397 próba bieg-50 m zostaje w tym roku odwołana)
      • zwis na ugiętych rękach
      • siady z leżenia
      • skok w dal z miejsca
      • bieg 4x10m
      • gibkość – skłon tułowia

      Bieg 50 m - próba szybkości biegowej:
      a) wykonanie 
      Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety. 
      b) pomiar 
      Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. 

      Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków: 
      a) wykonanie 
      Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem. 
      b) pomiar 
      Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.

      Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha: 
      a) wykonanie 
      Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. 
      b) pomiar 
      Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

      Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg): 
      a) wykonanie 
      Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac. 
      b) pomiar 
      Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.

      Bieg zwinnościowy (4 x 10m): 
      a) wykonanie 
      Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, (wym. 5cm x 5cm x 5cm) lub woreczek gimnastyczny, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek/woreczek (klocek/woreczek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek/woreczek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. 
      b) pomiar 
      Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. 
      c) uwagi 
      Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć. 

      Skłon tułowia w przód - próba gibkości: 
      a) wykonanie 
      Badany staje na taborecie/ławeczce tak , aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy złączone, nogi proste w kolanach - z tej pozycji wykonuje skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi taboretu/ławeczce - utrzymanie tej pozycji przez 2 s.
      b) pomiar 
      Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm

      _________________________________________________________________________________________

       

      Próba sprawności dla kandydatów do klasy VI

      • Pomiar wysokości ciała
      • Pomiar masy ciała

      1. Test  Coopera.

      (Uwaga, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, zadanie to zostało zarządzeniem Dyrektora SP 397 odwołane!)

      Próba biegowa 12-minutowa  powinna  odbywać  się  na  miękkiej  nawierzchni,najlepiej na tartanie na  stadionie lekkoatletycznym. Pokonany przez biegacza dystans uznawany jest za miarę wytrzymałości. Dokładna ocena wytrzymałości odczytywana jest z tabeli odpowiednio do wieku.

       

      2. Podciąganie do drążka w leżeniu  tyłem.

      Z pozycji wyjściowej podciąganie aż do pełnego ugięcia ramion. Podczas wykonywania próby, następuje  wyprost ciała tak,  aby staw skokowy,  biodrowy i ramienny  stanowiły  jedną  linie. Nogi wyprostowane  podparte  na  piętach. Powrót  do  pozycji wyjściowej. Ćwiczący wykonuje maksymalną ilość powtórzeń bez przerwy.

       

      3. Skłony tułowia  z  leżenia tyłem.  

      Badany leży  na  macie z  rozstawionymi  na  szerokość 30  cm stopami i kolanami ugiętymi  pod kątem prostym. Ręce  splecione na karku. Na  sygnał ”start”  badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej dotykając plecami maty. Ćwiczenie trwa 30 sekund, a prowadzący liczy prawidłowe powtórzenia wykonane w tym czasie.

       

      4. Skłony tułowia  z leżenia  przodem

      Ćwiczący leży  przodem na  skrzyni  (skrzynia na  wysokości bioder 80  – 100 cm)  z wyprostowanymi  i złączonymi nogami.  Ręce na  karku, tułów maksymalnie opuszczony w dół. Wyprosty tułowia do pozycji poziomej i skłony w przód wykonuje się bez przerw.

       

      5. Wejście na stopień przez 1’  

      W ciągu podanego czasu badany wchodzi  na   stopień. Badany stawia swą lewą stopę na  stopniu, dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym  wyproście w stawach  kolanowych i biodrowym.  Następnie stawia  lewą stopę na podłodze, a prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Klasa VII dwujęzyczna

     • Zapraszamy do klasy VII dwujęzycznej

      oferujemy:

      • zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo
      • zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo
      • zajęcia z matematyki i chemii częściowo w języku angielskim
      • wysoki poziom nauczania
      • wyjątkowy i przyjazny klimat Szkoły

      więcej informacji oraz prezentacja dla Rodziców o warunkach przebiegu sprawdzianu, w zakładce "Rekrutacja"

     • Próba sprawnościowa dla kandydatów do klas sportowych z elementami wioślarstwa w roku szkolnym 2020/2021

     • Uprzejmie informujemy, że próba sprawnościowa dla kandydatów do klasy sportowej z elementami wioślarstwa, w roku szkolnym 2020/2021, odbędzie się w naszej szkole w następujących terminach:

       

      KLASY III (kandydaci do klasy IV)

      4.06.2020 (czwartek)  godzina  17.00

       

      KLASY V (kandydaci do klasy VI)

      4.06.2020 (czwartek) godzina 18.15

       

      Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią prosimy o przyjście uczniów w stroju sportowym (bez konieczności przebierania)

      UWAGA! Przed przystąpieniem kandydata do próby sprawnościowej należy dostarczyć do szkoły, podpisany przez oboje rodziców/opiekunów wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego oraz oświadczenie w sprawie covid 19. Dokumenty można przekazać osobiście lub drogą mailową (skan).

      Dokumenty dla kandydatów do klas sportowych (do pobrania):  

     • Nabory do klas sportowych z elementami wioślarstwa w roku szkolnym 2020/2021

     • Serdecznie zapraszamy wszystkich ambitnych i sprawnych uczniów  klas III i V do naszych elitarnych klas sportowych z elementami wioślarstwa!

      W roku szkolnym 2020/2021 zamierzamy utworzyć klasy sportowe na poziomie klas czwartych i szóstych.

      Zapewniamy:

      • Wszechstronne zajęcia sportowe

                           Zespołowe gry sportowe

                           - pilka nożna

                           - koszykówka

                           - piłka ręczna

                           - siatkówka

                           - unihokej

                           Pływanie

                           Lekka atletyka

                           Wioślarstwo

                           oraz wiele innych…

      • Zapoznanie z elitarną, piękną dyscypliną sportu - wioślarstwem
      • Opiekę doświadczonej, wykwalifikowanej kadry trenerskiej, wychowawców wielu znanych sportowców, m.in. medalistów Igrzysk Olimpijskich
      • Atrakcyjne zajęcia m.in.na pełnowymiarowej hali sportowej, basenie pływackim oraz obiektach przystani wioślarskiej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2
      • Udział w zawodach sportowych, turniejach i regatach wioślarskich
      • Wiele atrakcji i brak nudy :)

      Pójdź w ślady Mistrzów !

      Absolwentami naszych klas sportowych są między innymi:

       

      Kajetan Broniewski – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich

      Robert Sycz – dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, dwukrotny 

                              Mistrz Świata

      Kamila Skolimowska – złota medalistka Igrzysk Olimpijskich

      Agnieszka Kobus -Zawojska – brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich,   

                                                        Mistrzyni Świata i Mistrzyni Europy

      Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak – dwukrotna młodzieżowa Mistrzyni Świata

      I wielu, wielu innych.

       

      Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt z sekretariatem szkoły i zgłaszanie kandydatów osobiście lub drogą mailową na adres:

      sekretariatsp397@wp.pl  lub sp397@edu.um.warszawa.pl

       

      Dla kandydatów , z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii,  w pierwszej połowie czerwca planowane jest przeprowadzenie prostej próby sprawnościowej. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne,     o konkretnym terminie kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie oraz komunikatem na stronie internetowej szkoły.

      Nasza elitarna,

      jedyna w Warszawie

      klasa sportowa z elementami wioślarstwa,

      to doskonała propozycja

      właśnie dla ciebie !!!

       

      Poniżej znajduje się wniosek do pobrania i wypełnienia.

     • Polecajki

     • Drodzy Uczniowie,

      jeśli nie wiecie, którą książkę z naszego księgozbioru wypożyczyć w ramach akcji „Książka z okienka”, zajrzyjcie do przygotowanej Polecajki.

      Nauczyciele bibliotekarze

     • Placówki Biblioteki Publicznej Dzielnicy Praga-Południe otwarte dla czytelników

     • Szanowni Czytelnicy,

      11 maja 2020 r. filie i oddziały Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zostały otwarte. Zmieniły się godziny i zasady funkcjonowania bibliotek! Przed wybraniem się do biblioteki sugerujemy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej biblioteki.

      Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62 (przy ul. Egipskiej 7) ponownie będą otwarte 25 maja 2020 r.

     • Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

     • Od 1985 roku corocznie 8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja), okres, w którym książnice wszystkich typów otwierają się jeszcze bardziej na swoich użytkowników poprzez organizację spotkań, konferencji czy warsztatów. Niestety w tym roku w wielu bibliotekach to wyjątkowe święto odbywa się bez uroczystych obchodów. My proponujemy naszym Czytelnikom kilka sposobów spędzenia tego szczególnego tygodnia. Więcej szczegółów w zakładce – Biblioteka.

      Nauczyciele bibliotekarze

     • Wiosenny teatrzyk

     • Witajcie, 

      edukacja zdalna w klasie 2c poza nauką, to także spora dawka pozytywnej energii, dzisiaj dzielimy się z Wami nagranym na szybko mini teatrzykiem w ramach tajnego projektu 4 uczniów - Zosi, Zosi, Karolki i Mateusza - brawo dzieciaki!

      Zapraszamy do obejrzenia:)

      Wiosenny teatrzyk


      Pani Żanetka 2c

     • Edukacja zdalna - 5 wskazówek

     • Witajcie, zaczynamy miesiąc maj, klasa 2c dołącza do classroomu szkolnego, choć znamy doskonale już ten program to warto przypomnieć sobie czym jest edukacja zdalna. Przygotowałam do mojej klasy krótki film: Edukacja zdalna - 5 wskazówek, ale jestem przekonana, że dedykowany może być dla każdego ucznia.

      Drodzy uczniowie, głowy do góry i powodzenia w edukacji zdalnej!

      p. Żaneta Łukasik 2c

       

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
    • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
    • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
    • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych